You are here:

Agencja Wykonawcza ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Przed współczesną Europą stoi wiele wyzwań związanych z energią, transportem, ochroną środowiska, konkurencyjnością i innowacjami, ale te obszary niosą ze sobą również wiele nowych możliwości.

Agencja została utworzona przez Komisję, aby w jej imieniu zarządzać licznymi programami unijnymi. Te programy to:

  • „Horyzont 2020” Wybierz wersję językową tego linka English (en) : Badania naukowe
  • COSME: Program na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich firm (MŚP)
  • LIFE Wybierz wersję językową tego linka English (en) : Środowisko i działania w dziedzinie klimatu
  • EFMR: Europejski Fundusz Morski i Rybacki
  • „Inteligentna Energia dla Europy” Wybierz wersję językową tego linka English (en)
  • Inicjatywa „Ekoinnowacje” Wybierz wersję językową tego linka English (en)

Jednym z zadań agencji jest również organizacja Europejskiego Tygodnia Zrównoważonej Energii Wybierz wersję językową tego linka English (en) .

Agencja podlega siedmiu dyrekcjom generalnym Komisji odpowiedzialnym za następujące zagadnienia:

Od 1 stycznia 2014 roku Agencja Wykonawcza ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw (EASME) realizuje zadania, za które wcześniej odpowiedzialna była agencja Agencja Wykonawcza ds. Konkurencyjności i Innowacyjności (EACI).

Dyrektor: Patrick Lambert

Agencja Wykonawcza ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Kontakt

Adres

Covent Garden Building

Place Charles Rogier / Charles Rogierplein 16

B – 1210 Bruxelles/Brussel

Belgique/Belgiën

Faks
+32 2 292 18 92
Linki