You are here:

Mazo un vidējo uzņēmumu izpildaģentūra

Enerģētika, transports, vide, konkurētspēja, inovācija — mūsdienās Eiropa ir ne tikai ļoti grūtu uzdevumu, bet lielisku iespēju priekšā.

Eiropas Komisija izveidoja Mazo un vidējo uzņēmumu izpildaģentūru (EASME), lai tā Komisijas uzdevumā vadītu vairākas ES programmas:

  • “Apvārsnis 2020” (pētniecība);
  • COSME (Uzņēmumu un mazo un vidējo uzņēmumu konkurētspējas programma);
  • LIFE Izvēlieties saites tulkojumu English (en) (vide un klimata aizsardzība);
  • EJZF (Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonds);
  • “Saprātīga enerģija Eiropai”; Izvēlieties saites tulkojumu English (en)
  • ekoinovācijas Izvēlieties saites tulkojumu English (en) iniciatīva.

EASME pārziņā ir arī ES Ilgtspējīgas enerģijas nedēļas Izvēlieties saites tulkojumu English (en) rīkošana.

EASME ir pakļauta septiņiem Eiropas Komisijas ģenerāldirektorātiem:

Kopš 2014. gada 1. janvāra EASME ir aizstājusi Konkurētspējas un jauninājumu izpildaģentūru.

Direktors: Patriks Lambērs (Patrick Lambert)

Mazo un vidējo uzņēmumu izpildaģentūra

Kontaktinformācija

Adrese

Covent Garden Building

Place Charles Rogier / Charles Rogierplein 16

B – 1210 Bruxelles/Brussel

Belgique/Belgiën

Fakss
+32 2 292 18 92
Saites