Navigācijas ceļš

Mazo un vidējo uzņēmumu izpildaģentūra

Enerģētika, transports, vide, konkurētspēja, inovācija — mūsdienās Eiropa ir ne tikai ļoti grūtu uzdevumu, bet lielisku iespēju priekšā.

Eiropas Komisija izveidoja Mazo un vidējo uzņēmumu izpildaģentūru (EASME), lai tā Komisijas uzdevumā vadītu vairākas ES programmas:

EASME pārziņā ir arī ES Ilgtspējīgas enerģijas nedēļas rīkošana.

EASME ir pakļauta septiņiem Eiropas Komisijas ģenerāldirektorātiem:

Kopš 2014. gada 1. janvāra EASME ir aizstājusi Konkurētspējas un jauninājumu izpildaģentūru.

Direktors: Patriks Lambērs (Patrick Lambert)

Pasta adrese:

European Commission

EASME

B-1049Brussels

 

KONTAKTI

Ja jums ir vispārīgi jautājumi

Zvaniet pa tālr.
00 800 6 7 8 9 10 11 Sīkāk par šo pakalpojumu

Sūtiet jautājumus pa e-pastu

Iestāžu kontaktinformācija un ziņas par to apmeklējumiem, kontakti presei

Atsauksmes

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?