Διαδρομή πλοήγησης

Εκτελεστικός Οργανισμός για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (EASME )

Οι κλάδοι της ενέργειας, των μεταφορών, του περιβάλλοντος, της ανταγωνιστικότητας, της καινοτομίας αποτελούν σήμερα τεράστιες προκλήσεις αλλά και μεγάλες ευκαιρίες για την Ευρώπη.

Ο EASME συστάθηκε από την Επιτροπή για να διαχειρίζεται ορισμένα προγράμματα της ΕΕ για λογαριασμό της:

Ο EASME είναι επίσης αρμόδιος για τη διοργάνωση της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Βιώσιμης Ενέργειας (EUSEW).

Ο EASME αναφέρεται στις ακόλουθες 7 γενικές διευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής:

Ο EASME αντικατέστησε τον EACI (Εκτελεστικός Οργανισμός για την Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομία) την 1η Ιανουαρίου 2014.

Διευθυντής: Patrick Lambert

Ταχυδρομική διεύθυνση:

European Commission

EASME

B-1049 Βρυξέλλες

 

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε το δικτυακό τόπο

Βρήκατε την πληροφορία που ζητούσατε;

ΝαιΌχι

Ποια πληροφορία ζητούσατε;

Έχετε να προτείνετε κάτι;