You are here:

Forvaltningsorganet for Små og Mellemstore Virksomheder

Energi, transport, miljø, konkurrenceevne, innovation – Europa står i dag over for store udfordringer, men samtidig også store muligheder.

Europa-Kommissionen har oprettet EASME for at forvalte en række af sine EU-programmer:

EASME har også ansvaret for afholdelsen af EU's uge for bæredygtig energi Vælg oversættelse af det forrige link English (en) .

EASME hører under følgende 7 generaldirektorater i Kommissionen:

EASME erstattede den 1. januar 2014 EACI (Forvaltningsorganet for Konkurrenceevne og Innovation).

Direktør: Patrick Lambert

Forvaltningsorganet for Små og Mellemstore Virksomheder

Kontakt

Adresse

Covent Garden Building

Place Charles Rogier / Charles Rogierplein 16

B – 1210 Bruxelles/Brussel

Belgique/Belgiën

Fax
+32 2 292 18 92
Links