You are here:

Výkonná agentura pro malé a střední podniky

V oblasti energetiky, dopravy, životního prostředí, konkurenceschopnosti a inovací dnes před Evropou stojí nejen výjimečné úkoly, ale také velké příležitosti.

Výkonnou agenturu pro malé a střední podniky (EASME) zřídila Evropská komise, aby agentura její jménem řídila řadu programů EU:

EASME také zodpovídá za organizaci Evropského týdne udržitelné energie Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu English (en) .

Agentura je podřízena těmto sedmi generálním ředitelstvím Evropské komise:

Výkonná agentura pro malé a střední podniky byla zřízena 1. ledna 2014, kdy nahradila Výkonnou agenturu pro konkurenceschopnost a inovace.

Ředitel: Patrick Lambert

Výkonná agentura pro malé a střední podniky

Kontakt

Adresa

Covent Garden Building

Place Charles Rogier / Charles Rogierplein 16

B – 1210 Bruxelles/Brussel

Belgique/Belgiën

Fax
+32 2 292 18 92
Odkazy