Навигационна пътека

Изпълнителна агенция за малките и средните предприятия

Енергетика, транспорт, околна среда, конкурентоспособност, иновации – днес Европа е изправена пред изключителни предизвикателства, но и пред големи възможности.

Изпълнителната агенция за малките и средните предприятия бе създадена от Комисията, за да управлява редица програми на ЕС от нейно име:

Изпълнителната агенция за МСП отговаря и за организирането на Европейската седмица на устойчивата енергия.

Агенцията докладва на следните 7 генерални дирекции на Комисията:

Тази агенция замени Изпълнителната агенция за конкурентоспособност и иновации от 1 януари 2014 г.

Директор: Patrick Lambert

Пощенски адрес:

European Commission

EASME

B-1049 Brussels

 

Помогнете ни да направим сайта по-добър

Намерихте ли търсената от вас информация?

ДаНе

Какво търсехте?

Имате ли предложения?