You are here:

Изпълнителна агенция за малките и средните предприятия

Енергетика, транспорт, околна среда, конкурентоспособност, иновации – днес Европа е изправена пред изключителни предизвикателства, но и пред големи възможности.

Изпълнителната агенция за малките и средните предприятия бе създадена от Комисията, за да управлява редица програми на ЕС от нейно име:

  • „Хоризонт 2020“ Избор на превод за предходната връзка English (en) — научни изследвания
  • COSME — конкурентоспособност на предприятията и малки и средни предприятия (МСП)
  • LIFE Избор на превод за предходната връзка English (en) — околна среда и действия за климата
  • ЕФМДР — Европейски фонд за морско дело и рибарство
  • Интелигентна енергия – Европа Избор на превод за предходната връзка English (en)
  • Инициативата за екологични иновации Избор на превод за предходната връзка English (en)

Изпълнителната агенция за МСП отговаря и за организирането на Европейската седмица на устойчивата енергия Избор на превод за предходната връзка English (en) .

Агенцията докладва на следните 7 генерални дирекции на Комисията:

Тази агенция замени Изпълнителната агенция за конкурентоспособност и иновации от 1 януари 2014 г.

Директор: Patrick Lambert

Изпълнителна агенция за малките и средните предприятия

Координати за връзка

Адрес

Covent Garden Building

Place Charles Rogier / Charles Rogierplein 16

B – 1210 Bruxelles/Brussel

Belgique/Belgiën

Факс
+32 2 292 18 92
Връзки