Sökväg

Genomförandeorganet för hälso- och konsumentfrågor

Genomförandeorganet för hälso- och konsumentfrågor (tidigare Genomförandeorganet för folkhälsoprogrammet) inrättades den 1 januari 2005 med uppgift att genomföra EU:s folkhälsoprogram.

Organets mandat har förlängts till den 31 december 2015 och det har fått fler uppgifter inom framför allt konsumentskydd och utbildning för säkrare livsmedel. Organet ska nu bland annat genomföra EU:s program för folkhälsa och konsumentskydd och initiativet ”Bättre utbildning för säkrare livsmedel”.

Organet lyder under EU-kommissionen och samarbetar med kommissionens generaldirektorat för hälso- och konsumentfrågor. Organet sköter kontakterna med runt 2 200 stödmottagare inom ramen för över 200 hälsoprojekt. Det har sitt säte i Luxemburg och sysselsätter cirka 40 personer.

Upprättat: 2005
Direktör: Luc BRIOL

Postadress:
Genomförandeorganet för hälso- och konsumentfrågor
Bâtiment DROSBACH
LU-2920 Luxemburg

KONTAKT

Allmänna frågor om EU

Ring
00 800 6 7 8 9 10 11 Läs mer om tjänsten

Skicka din fråga

Kontaktuppgifter och besöksadresser till institutionerna, presskontakter

Hjälp oss att bli bättre!

Hittade du vad du letade efter?

JaNej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?