Navigacijska pot

  • Informacije o EU
    • Osnovne informacije
    • Institucije, organi in agencije
    • Delo v institucijah EU

Izvajalska agencija za zdravje in potrošnike

Izvajalska agencija za zdravje in potrošnike (prej Izvajalska agencija za javno zdravje) je bila ustanovljena 1. januarja 2005 za podporo pri izvajanju programa EU na področju javnega zdravja.

Mandat Agencije je bil leta 2008 podaljšan do 31. decembra 2015, njene naloge pa zdaj vključujejo tudi ukrepe na področju varstva potrošnikov in usposabljanja za varnejšo hrano.Agencija je odgovorna za izvajanje zdravstvenega programa EU 2008–2013, programa varstva potrošnikov in pobude „boljše usposabljanje za varnejšo hrano“.

Agencija zagotavlja strokovno svetovanje pri izvajanju nalog, ki ji jih je zaupala Evropska komisija, in tesno sodeluje z Generalnim direktoratom za zdravje in potrošnike. Prav tako ureja odnose z okoli 2 200 prejemniki sredstev, ki sodelujejo pri več kot 200 projektih na področju zdravja. Agencija ima sedež v Luxembourgu in približno 40 zaposlenih.

Ustanovitev: 2005
Direktor: Luc BRIOL

Poštni naslov:
Executive Agency for Health and Consumers
DROSBACH building
L-2920 Luxembourg

KONTAKT

Splošna vprašanja

Pokličite po telefonu
00 800 6 7 8 9 10 11 Podatki o telefonskih storitvah

Vprašanja po e-pošti

Kontaktni podatki in obiski pri institucijah, kontakti za medije

Povejte nam

Ste našli želene informacije?

DaNe

Kaj ste iskali?

Ali imate kakšne predloge?