Navigačný riadok

Výkonná agentúra pre zdravie a spotrebiteľov

Výkonná agentúra pre zdravie a spotrebiteľov (predtým Výkonná agentúra pre verejné zdravie) vznikla 1. januára 2005 na podporu uskutočňovania programu EÚ pre verejné zdravie.

V roku 2008 bola prevádzka agentúry predĺžená do 31. decembra 2015 a jej úlohy sa rozšírili o opatrenia na poli ochrany spotrebiteľa a odbornej prípravy v oblasti bezpečnosti potravín. Nový mandát agentúry zahŕňa aj vykonávanie programu zdravia, spotrebiteľského programu a iniciatívy za lepšiu odbornú prípravu pre bezpečnejšie potraviny.

Agentúra plní odborné úlohy, ktorými ju poveruje Európska komisia, a úzko spolupracuje s generálnym riaditeľstvom pre zdravie a ochranu spotrebiteľov.EAHC má na starosti styk s približne 2200 príjemcami podpory v rámci vyše 200 projektov z oblasti zdravia,sídli v Luxemburgu a má asi 40 zamestnancov.

Dátum vzniku: 2005
Riaditeľ: Luc BRIOL

Poštová adresa:
Výkonná agentúra pre zdravie a spotrebiteľov (EAHC)
DROSBACH building
L-2920 Luxemburg

Pomôžte nám zlepšiť sa

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

ÁnoNie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?