Ścieżka nawigacji

  • Jak działa UE
    • Podstawowe informacje
    • Instytucje, agencje i organy UE
    • Praca w instytucjach UE

Agencja Wykonawcza ds. Zdrowia i Konsumentów

Agencja Wykonawcza ds. Zdrowia i Konsumentów (dawniej Agencja Wykonawcza Zdrowia Publicznego ) została powołana 1 stycznia 2005 r., aby wspierać wdrażanie programu działań wspólnotowych w dziedzinie zdrowia publicznego.

W 2008 r. przedłużono okres działania agencji do 31 grudnia 2015 r. i rozszerzono zakres obowiązków o działania w dziedzinie ochrony konsumentów oraz szkoleń z zakresu bezpieczeństwa żywności. Nowe zadania EAHC obejmują realizację unijnego programu działań w dziedzinie zdrowia, programu działań w zakresie ochrony konsumentów i inicjatywy pod hasłem „Lepsze szkolenia na rzecz bezpieczniejszej żywności”.

Agencja świadczy profesjonalne usługi, wykonując zadania powierzone jej przez Komisję Europejską, oraz ściśle współpracuje z Dyrekcją Generalną ds. Zdrowia i Ochrony Konsumentów. EAHC utrzymuje stosunki z około 2 200 beneficjentami zaangażowanymi w realizację ponad 200 projektów w dziedzinie zdrowia. Agencja ma siedzibę w Luksemburgu i zatrudnia około 40 osób.

Rok założenia: 2005
Dyrektor: Luc BRIOL

działania w dziedzinie

Adres pocztowy:
Agencja Wykonawcza ds. Zdrowia i Konsumentów
Budynek DROSBACH
L–2920 Luksemburg

KONTAKT

Pytania o charakterze ogólnym

Proszę zadzwonić pod numer telefonu
00 800 6 7 8 9 10 11 Więcej o usłudze

Wyślij pytanie e-mailem

Dane kontaktowe i informacje o wizytach w instytucjach, kontakty z prasą

Jak ulepszyć ten portal?

Czy znaleźli Państwo poszukiwane informacje?

TakNie

Jakich informacji Państwo szukają?

Czy mają Państwo jakieś uwagi?