Navigācijas ceļš

  • Kā ES darbojas
    • Pamatinformācija
    • ES iestādes, aģentūras un citas struktūras
    • Darbs ES iestādēs vai ES interesēs

Izpildaģentūra veselības un patērētāju aizsardzībai

Izpildaģentūru veselības un patērētāju aizsardzībai (iepriekš Veselības aizsardzības izpildaģentūra) izveidoja 2005. gada 1. janvārī, lai atbalstītu ES veselības aizsardzības programmas izpildi.

2008. gadā aģentūras darbības laiku paildzināja līdz 2015. gada 31. decembrim un paplašināja arī tās uzdevumu klāstu, lai iekļautu darbības patērētāju aizsardzības jomā un mācības lielākam pārtikas drošumam. EAHC jaunais mandāts paredz, ka aģentūra tostarp gādās, lai tiktu īstenota ES veselības aizsardzības programma, patērētāju aizsardzības programma un labākas mācības lielāka pārtikas drošuma iniciatīvai.

Aģentūra ir profesionāls dienests, kas veic uzdevumus, ko tai uzticējusi Eiropas Komisija, un tā cieši sadarbojas ar Veselības un patērētāju aizsardzības ģenerāļdirektorātu. EAHC pārziņā ir attiecības ar aptuveni 2200 līdzekļu saņēmējiem, kas iesaistīti vairāk nekā 200 veselības aizsardzības jomā īstenotos projektos. Aģentūra atrodas Luksemburgā, un tajā strādā aptuveni 40 darbinieku.

Izveides gads: 2005
Direktors: Luc BRIOL

Pasta adrese:
Executive Agency for Health and Consumers
DROSBACH building
L-2920 Luxembourg

KONTAKTI

Ja jums ir vispārīgi jautājumi

Zvaniet pa tālr.
00 800 6 7 8 9 10 11 Sīkāk par šo pakalpojumu

Sūtiet jautājumus pa e-pastu

Iestāžu kontaktinformācija un ziņas par to apmeklējumiem, kontakti presei

Atsauksmes

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?