Navigatsioonitee

  • Kuidas EL toimib?
    • Üldine teave
    • Institutsioonid, asutused ja ametid
    • EL kui tööandja ja koostööpartner

Tervise ja Tarbijaküsimuste Rakendusamet

Tervise ja Tarbijaküsimuste Rakendusamet (endise nimega Rahvatervise Programmi Täitevamet) asutati 1. jaanuaril 2005, et toetada ELi rahvatervise programmi rakendamist.

2008. aastal pikendati kõnealuse ameti tegevusaega 31. detsembrini 2015 ning selle ülesandeid laiendati, et hõlmata tarbijakaitse meetmeid ja koolitust ohutuma toidu nimel. Tervise ja Tarbijaküsimuste Rakendusameti uued ülesanded hõlmavad ELi terviseprogrammi, tarbijakaitseprogrammi ning  algatust "Parem koolitus ohutuma toidu nimel".

Amet täidab talle Euroopa Komisjoni poolt määratud ülesandeid ning teeb tihedat koostööd tervishoiu- ja tarbijakaitse peadirektoraadiga. Tervise ja Tarbijaküsimuste Rakendusametil on suhted umbes 2200 asjaomase abisaajaga, kes on seotud enam kui 200 tervishoiualase projektiga. Luxembourg'is asuvas ametis töötab ligikaudu 40 inimest.

Asutamisaasta: 2005
Direktor:Luc BRIOL

Postiaadress:
Executive Agency for Health and Consumers
(Tervise ja Tarbijaküsimuste Rakendusamet)
DROSBACH building
L-2920 Luxembourg

Aidake meil veebisaiti täiustada

Kas leidsite otsitava teabe?

JahEi

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?