Διαδρομή πλοήγησης

  • Πώς λειτουργεί η ΕΕ
    • Βασικές πληροφορίες
    • Όργανα, οργανισμοί υπηρεσίες
    • Εργαστείτε για και με την ΕΕ

Εκτελεστικός Οργανισμός για την Υγεία και τους Καταναλωτές

Ο Εκτελεστικός Οργανισμός για την Υγεία και τους Καταναλωτές (πρώην Εκτελεστικός Οργανισμός για τη Δημόσια Υγεία) ιδρύθηκε την 1η Ιανουαρίου 2005 για να στηρίξει την εφαρμογή του κοινοτικού προγράμματος για τη δημόσια υγεία.

Το 2008, η λειτουργία του οργανισμού παρατάθηκε μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2015, και οι αρμοδιότητές του διευρύνθηκαν για να συμπεριλάβουν δράσεις στον τομέα της προστασίας των καταναλωτών και της κατάρτισης για ασφαλέστερα τρόφιμα.  Η ανανεωμένη εντολή που έλαβε ο EAHCπεριλαμβάνει την εφαρμογή του κοινοτικού προγράμματος για τη δημόσια υγεία, του προγράμματος για τους καταναλωτέςκαι της πρωτοβουλίας «καλύτερη κατάρτιση για ασφαλέστερα τρόφιμα»).

Ο οργανισμός εκτελεί τα καθήκοντα που του έχει αναθέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεργαζόμενος στενά με τη Γενική Διεύθυνση Υγείας και Καταναλωτών. Διαχειρίζεται σχέσεις με 2200 περίπου δικαιούχους που συμμετέχουν σε περισσότερα από 200 σχέδια στον τομέα της υγείας, έχει 40 περίπου υπαλλήλους και είναι εγκατεστημένος στο Λουξεμβούργο.

Έτοςίδρυσης: 2005
Διευθυντής: Luc BRIOL

Ταχυδρομικήδιεύθυνση:
Executive Agency for Health and Consumers

DROSBACH building
L-2920 Luxembourg

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε το δικτυακό τόπο

Βρήκατε την πληροφορία που ζητούσατε;

ΝαιΌχι

Ποια πληροφορία ζητούσατε;

Έχετε να προτείνετε κάτι;