Навигационна пътека

Изпълнителна агенция за здравеопазване и въпроси, свързани с потребителите

Изпълнителната агенция за здравеопазване и въпроси, свързани с потребителите (преди позната като Изпълнителна агенция за обществено здраве) е създадена на 1 януари 2005 г. с цел да следи за изпълнението на Програмата на Европейския съюз за обществено здраве.

През 2008 г. оперативният период на Агенцията беше удължен до 31 декември 2015 г., като нейните дейности са разширени и включват действия в областта на защитата на потребителите и обучение по безопасност на храните. Новият дневен ред на Изпълнителната агенция за здравеопазване и въпроси, свързани с потребителите (ЕАНС) обхваща изпълнението на Програма на ЕС за здравеопазване English, Програма за защита на потребителите и Инициатива за подобряване на обучението за безопасност на храните English.

Агенцията предлага професионални услуги, изпълнявайки дейностите, поверени й от Европейската комисия, и работи в тясно сътрудничество с Генерална дирекция "Здравеопазване и потребители" English. Изпълнителната агенция за здравеопазване и въпроси, свързани с потребителите (ЕАНС) координира дейности, свързани с близо 2200 бенефициенти, участващи в повече от 200 проекта в областта на здравеопазването, има около 40 служители и е разположена в Люксембург.

Създадена: 2005 г.
Директор: Luc Briol

Пощенски адрес:
Изпълнителна агенция за здравеопазване и въпроси, свързани с потребителите
DROSBACH building
L-2920 Люксембург

Помогнете ни да направим сайта по-добър

Намерихте ли търсената от вас информация?

ДаНе

Какво търсехте?

Имате ли предложения?