Ścieżka nawigacji

 • Jak działa UE
  • Podstawowe informacje
  • Instytucje, agencje i organy UE
  • Praca w instytucjach UE

Agencja Wykonawcza ds. Konkurencyjności i

Przed współczesną Europą stoi wiele wyzwań i możliwości związanych z energią, transportem, ochroną środowiska, konkurencyjnością i innowacjami.

Komisja Europejska ustanowiła Agencję Wykonawczą ds. Konkurencyjności i Innowacji (EACI) English, która w jej imieniu ma skutecznie zarządzać następującymi unijnymi programami finansowania oraz inicjatywami w tych dziedzinach:

 

 • Inteligentna Energia – Europa English
  Znaczenie innowacji
 • Marco Polo English
  Nowe strategie na rzecz ekologicznej przyszłości
 • Sieć Enterprise Europe Network English
  Wsparcie dla przedsiębiorstw
 • Innowacje ekologiczne English
  Przedsiębiorstwa przyjazne dla środowiska
 • projekt IPeuropAware English
  Wprowadzić idee w życie

 

Agencję tworzy międzynarodowy zespół specjalistów w dziedzinie energii, ochrony środowiska, wsparcia dla firm, transportu multimodalnego, komunikacji i finansów.

Agencja zatrudnia zarówno pracowników Komisji Europejskiej, jak i specjalistów z sektora prywatnego. Wszyscy zabiegają o to, aby w Europie konkurencyjność i innowacje szły w parze z ochroną środowiska i działaniami na rzecz korzystania w przyszłości z czystszej energii.

Agencja podlega czterem dyrekcjom generalnym Komisji Europejskiej: DG ds. Energii (ENER) English, DG ds. Mobilności i Transportu (MOVE) English, DG ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu (ENTR) oraz DG ds. Środowiska English.

Dyrektor: Patrick Lambert

Adres pocztowy:
European Commission
EACI Agency
B-1049 Bruksela

KONTAKT

Pytania o charakterze ogólnym

Proszę zadzwonić pod numer telefonu
00 800 6 7 8 9 10 11 Więcej o usłudze

Wyślij pytanie e-mailem

Dane kontaktowe i informacje o wizytach w instytucjach, kontakty z prasą

Jak ulepszyć ten portal?

Czy znaleźli Państwo poszukiwane informacje?

TakNie

Jakich informacji Państwo szukają?

Czy mają Państwo jakieś uwagi?