Navigatsioonitee

 • Kuidas EL toimib?
  • Üldine teave
  • Institutsioonid, asutused ja ametid
  • EL kui tööandja ja koostööpartner

Konkurentsivõime ja uuendustegevuse täitevasutus

Energeetika, transpordi, keskkonna, konkurentsivõime ja innovatsiooni valdkondades seisab Euroopa tänapäeval silmitsi nii erakordsete väljakutsete kui ka suurepäraste võimalustega.

Euroopa Komisjon on kvaliteetsete Euroopa rahastamiskavade ja algatuste tõhusamaks haldamiseks kõnealustes valdkondades loonud Konkurentsivõime ja Uuendustegevuse Täitevasutuse (EACI) English. Asjaomane asutus haldab järgmiseid programme:

 

 • arukas energeetika – Euroopa English
  Tõuge innovatsiooniks
 • Marco Polo English
  Uued moodused keskkonna säästmisel
 • Enterprise Europe Network EnglishEttevõtlusalane abi käeulatuses
 • ökoinnovatsioon English
  Ettevõtlus arvestab keskkonnaga
 • Projekt IPeuropAware English
  Ideede rakendamine

 

Meie rahvusvaheline meeskond koosneb ekspertidest erinevates valdkondades, nagu energeetika, keskkond, ettevõtete tugiteenused, mitmeliigiline transport, teabevahetus ja rahastamine.

Täitevasutuse töös osalevad nii Euroopa Komisjoni ametnikud kui ka oma ala asjatundjad erasektorist. Neid kõiki seob ühine Euroopa eesmärk – ühendada konkurentsivõimet ja innovatsiooni keskkonnakaitsega ja keskkonnasõbralikuma energeetikaga tulevikus.

EACI esitab aruandeid Euroopa Komisjoni neljale peadirektoraadile: energeetika peadirektoraat (ENER) English, liikuvuse ja transpordi peadirektoraat (MOVE) English, ettevõtluse ja tööstuse peadirektoraat (ENTR) ning keskkonna peadirektoraat (ENV) English.

Direktor: Patrick Lambert

Postiaadress:
European Commission
EACI Agency
B-1049 Brussels

Aidake meil veebisaiti täiustada

Kas leidsite otsitava teabe?

JahEi

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?