Навигационна пътека

Изпълнителна агенция за конкурентоспособност и иновации

Енергия, транспорт, околна среда, конкурентоспособност, иновации – днес Европа е изправена пред изключителни предизвикателства, но и пред невероятни възможности.

С цел да предостави ефективно функциониращи висококачествени европейски схеми и инициативи за финансиране в тези области, Европейската комисия създаде Изпълнителната агенция за конкурентоспособност и иновации (EACI) English, която от нейно име управлява:

 

 • Интелигентна енергия - Европа English
  >Сила за иновация
 • Марко Поло English
  Нови възможности „Зелен хоризонт”
 • Европейска мрежа за бизнес English
  Подкрепа за бизнеса
 • Еко-иновации English
  Среща на бизнеса с околната среда
  Подкрепа за бизнеса
 • роектът „IPeuropAware“ English
  Превръщане на идеите в дела

 

Ние сме международен екип от специалисти в областта на енергетиката, околната среда, бизнес подкрепата, мултимодалния транспорт, комуникациите и финансите.

Екипът ни включва едновременно служители от Европейската комисия и професионалисти, идващи от частния сектор. Те всички споделят общата идея за европейската взаимосвързаност между конкурентноспособността и иновацията с опазването на околната среда при едно по-чисто енергийно бъдеще.

Изпълнителната агенция за конкурентспособност и иновации се отчита пред следните четири генерални дирекции на Европейската комисия: Енергетика English, Мобилност и транспорт English, Предприятия и промишленост и Околна среда English.

 

Директор: Патрик Ламбер

Пощенски адрес:
European Commission
EACI Agency
B-1049 Брюксел

Помогнете ни да направим сайта по-добър

Намерихте ли търсената от вас информация?

ДаНе

Какво търсехте?

Имате ли предложения?