You are here:

Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur

Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur (EACEA) inledde sin verksamhet den 1 januari 2006. Organet har sitt säte i Bryssel.

EACEA:s uppdrag är att förvalta vissa delar av fler än 15 EU-finansierade program och åtgärder inom utbildning, aktivt medborgarskap, ungdomar, audiovisuella medier och kultur.

Att föra samman dessa program under ett enda tak är ett sätt att samordna förvaltningen och erbjuda programmens stödmottagare en fullvärdig service.

EACEA är en egen juridisk person, men rapporterar till tre av EU-kommissionens avdelningar: generaldirektoraten för utbildning och kultur och för kommunikation samt byrån för samarbete EuropeAid Visa översättning av föregående länk English (en) . De har huvudansvaret för programplanering, utvärdering och politiska riktlinjer.

EACEA:s arbetsuppgifter omfattar merparten av programförvaltningen. Organet utarbetar bl.a. ansökningsomgångar, väljer ut projekt och ingår projektavtal, har hand om den ekonomiska förvaltningen, övervakar projekten (halvtids- och slutrapporter), ansvarar för kontakterna med bidragsmottagarna och gör kontroller på plats hos projekten.

De delar av EU-programmen som organet förvaltar är alla centraliserade och stöder sådana tekniska projekt som inte innebär några politiska beslut.

Mr Brian HOLMES
Tillförordnad direktör

Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur

Kontaktuppgifter till

Adress

Rue Colonel Bourg/Kolonel Bourgstraat 135-139

B-1140 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Tfn
+32 2 299 11 11