Navigacijska pot

Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo

Izvajalska agencija za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo v Bruslju je začela delovati 1. januarja 2006.

Skrbi za izvajanje številnih dejavnosti iz več kot 15 programov in akcij Evropske unije na področju izobraževanja in usposabljanja, dejavnega državljanstva, mladine, avdiovizualnih vsebin in kulture.

Združitev programov pod okriljem ene ustanove omogoča lažjo koordinacijo in boljše storitve za sodelujoče v programih.

Agencija je samostojna pravna oseba, vendar poroča trem generalnim direktoratom Evropske komisije, in sicer GD za izobraževanje in kulturo DeutschEnglishfrançais, GD za komuniciranje DeutschEnglishfrançais in GD za razvojno sodelovanje, ki so pristojni za načrtovanje, ocenjevanje in pripravo politik.

Agencija je prevzela večji del upravljanja programov, tudi pripravo razpisov, izbiro projektov in sklepanje dogovorov o projektih, finančno poslovodenje, spremljanje projektov (vmesna poročila, končna poročila); obveščanje upravičencev in nadzor.

Vsi programski sklopi, s katerimi se ukvarja Agencija, so centralizirani in podpirajo tehnične projekte, ne zajemajo pa političnega odločanja.

Mr Brian HOLMES
Začasni direktor

Poštni naslov:
Education, Audiovisual & Culture Executive Agency
BOUR
Avenue du Bourget, 1
B-1140 Bruxelles

KONTAKT

Splošna vprašanja

Pokličite po telefonu
00 800 6 7 8 9 10 11 Podatki o telefonskih storitvah

Vprašanja po e-pošti

Kontaktni podatki in obiski pri institucijah, kontakti za medije

Povejte nam

Ste našli želene informacije?

DaNe

Kaj ste iskali?

Ali imate kakšne predloge?