Navigačný riadok

Výkonná agentúra pre vzdelávanie, audiovizuálnu oblasť a kultúru

Výkonná agentúra pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru (EACEA) so sídlom v Bruseli začala svoju činnosť 1. januára 2006.

Jej poslaním je zastrešovať vykonávanie opatrení a činností viac ako pätnástich programov a akcií financovaných Spoločenstvom v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy, aktívneho občianstva, mládeže, v audiovizuálnej oblasti a v kultúre.

Jednotná správa týchto programov umožnila koordináciu ich riadenia a poskytovanie komplexných služieb cieľovým skupinám programu.

Agentúra má vlastnú právnu subjektivitu. Za svoju činnosť sa zodpovedá trom generálnym riaditeľstvám Európskej komisie: pre vzdelávanie a kultúru (EAC) DeutschEnglishfrançais, pre informačnú spoločnosť a médiá (COMM) DeutschEnglishfrançais a Úradu pre spoluprácu EuropeAid, ktoré si naďalej ponechali zodpovednosť za plánovanie, hodnotenie a tvorbu politík.

Agentúra má na starosti väčšinu riadiacich stránok programov vrátane prípravy výziev na predkladanie návrhov, výberu projektov a podpisovania projektových zmlúv, finančného riadenia, monitorovania projektov (predbežných správ a záverečných správ). Takisto zodpovedá za komunikáciu s cieľovými skupinami a kontroly priamo na mieste.

Všetky programové vetvy riadené agentúrou sú centralizované a podporujú odborné projekty, v rámci ktorých nie je potrebné prijímať politické rozhodnutia.

Mr Brian HOLMES
Dočasný riaditeľ

Poštová adresa:
Education, Audiovisual & Culture Executive Agency
BOUR
Avenue du Bourget, 1
B-1140 Bruxelles

Pomôžte nám zlepšiť sa

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

ÁnoNie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?