You are here:

Agenţia Executivă pentru Educaţie, Audiovizual şi Cultură

Agenţia Executivă pentru Educaţie, Audiovizual şi Cultură (EACEA), situată la Bruxelles, şi-a început activitatea la 1 ianuarie 2006.

Misiunea sa este de a pune în aplicare o serie de componente a peste 15 programe şi acţiuni finanţate de Comunitatea Europeană în domeniile educaţiei şi formării, al cetăţeniei active, al tineretului şi al culturii.

Reunirea acestor programe într-o structură unică permite o mai bună coordonare a gestionării acestora şi oferă beneficiarilor lor un serviciu complet.

Deşi agenţia are propria personalitate juridică, ea se află sub autoritatea a trei Direcţii Generale ale Comisiei Europene: Educaţie şi Cultură (EAC), Comunicare (COMM) şi Oficiul de Cooperare EuropeAid Traducerile linkului anterior English (en) , care rămân responsabile de programarea, evaluarea şi elaborarea politicilor.

Agenţia este responsabilă de majoritatea aspectelor de administrare a programelor, inclusiv cu redactarea apelurilor pentru propuneri, selectarea proiectelor şi semnarea acordurilor de proiecte, gestiunea financiară şi monitorizarea proiectelor (rapoarte intermediare şi finale), comunicarea cu beneficiarii şi realizarea controalelor pe teren.

Componentele programului gestionate de Agenţie sunt centralizate şi vin în sprijinul proiectelor tehnice, care nu implică luarea de decizii politice.

Mr Brian HOLMES
Director interimar

Agenţia Executivă pentru Educaţie, Audiovizual şi Cultură

Date de contact

Adresă

Rue Colonel Bourg/Kolonel Bourgstraat 135-139

B-1140 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Tel
+32 2 299 11 11