Ścieżka nawigacji

Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego

Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA) z siedzibą w Brukseli rozpoczęła działalność 1 stycznia 2006 r.

Do jej zadań należy realizacja szeregu części składowych ponad 15 finansowanych przez Wspólnotę programów oraz działań w dziedzinie edukacji i szkoleń, aktywnego obywatelstwa, spraw młodzieży, kultury i polityki audiowizualnej.

Podporządkowanie realizacji tych programów kompetencji agencji ułatwia koordynację zarządzania i zapewnia beneficjentom szeroki zakres usług.

Agencja posiada osobowość prawną i podlega bezpośrednio trzem dyrekcjom generalnym Komisji Europejskiej: Dyrekcji Generalnej ds. Edukacji i Kultury (EAC) DeutschEnglishfrançais, DG ds. Społeczeństwa Informacyjnego (COMM) DeutschEnglishfrançais oraz Biuru Współpracy EuropeAid, które odpowiadają za programowanie, ocenę i kształtowanie polityki.

Agencja zajmuje się większością zagadnień związanych z zarządzaniem programami, w tym opracowywaniem zaproszeń do składania wniosków, wyborem projektów, podpisywaniem umów dotyczących projektów, zarządzaniem finansami, monitorowaniem projektów (sporządzaniem sprawozdań okresowych i końcowych). Kontaktuje się również z beneficjentami i przeprowadza na miejscu kontrole realizacji programów.

Wszystkie części programów, którymi zarządza agencja, są scentralizowane i wspierają realizację projektów o charakterze technicznym, które nie wymagają podejmowania decyzji politycznych.

Mr Brian HOLMES
Dyrektor tymczasowy

Adres do korespondencji:
Education, Audiovisual & Culture Executive Agency
BOUR
Avenue du Bourget, 1
B-1140 Bruxelles

KONTAKT

Pytania o charakterze ogólnym

Proszę zadzwonić pod numer telefonu
00 800 6 7 8 9 10 11 Więcej o usłudze

Wyślij pytanie e-mailem

Dane kontaktowe i informacje o wizytach w instytucjach, kontakty z prasą

Jak ulepszyć ten portal?

Czy znaleźli Państwo poszukiwane informacje?

TakNie

Jakich informacji Państwo szukają?

Czy mają Państwo jakieś uwagi?