You are here:

Uitvoerend Agentschap voor onderwijs, audiovisuele middelen en cultuur

Het in Brussel gevestigde Uitvoerend Agentschap voor onderwijs, audiovisuele middelen en cultuur is sinds 1 januari 2006 operationeel.

Het werkt aan de uitvoering van ruim 15 EU-programma’s en -acties over onderwijs, actief burgerschap, jeugd, audiovisuele middelen en cultuur.

Door deze programma’s onder één vlag samen te brengen, zijn ze gemakkelijker te beheren zijn en bieden ze de begunstigden een brede service.

Het agentschap is een rechtspersoon, maar legt verantwoording af aan drie directoraten-generaal van de Europese Commissie: Onderwijs en Cultuur (EAC) , Communicatie (COMM) en EuropeAid Bekijk deze link in een andere taal English (en) , die verantwoordelijk blijven voor de programmering, evaluatie en beleidsvorming.

Het agentschap is verantwoordelijk voor de meeste managementaspecten van de programma’s, waaronder het uitschrijven van openbare aanbestedingen, de selectie van projecten en het sluiten van projectovereenkomsten, financieel beheer, toezicht op de projecten, tussentijdse verslagen, eindverslagen, communicatie met begunstigden en controles ter plaatse.

De programmaonderdelen die het agentschap beheert zijn gecentraliseerd en bieden ondersteuning aan technische projecten die geen beleidsbeslissingen vergen.

Mr Brian HOLMES
Directeur ad interim

Uitvoerend Agentschap voor onderwijs, audiovisuele middelen en cultuur

Contact

Adres

Rue Colonel Bourg/Kolonel Bourgstraat 135-139

B-1140 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Tel
+32 2 299 11 11