Navigācijas ceļš

Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūra

Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūra (EACEA) Briselē darbojas no 2006. gada 1. janvāra.

Tās uzdevums ir īstenot visdažādākos aspektus vairāk nekā 15 Eiropas Savienības finansētās programmās un pasākumos tādās jomās kā izglītība un mācības, aktīva pilsoniskā līdzdalība, jaunatne, audiovizuālā joma un kultūra.

Šo programmu vadību uzticot vienai struktūrai, tiek sekmēta pārvaldība, turklāt personas, kurām ir paredzētas šīs programmas, saņem visaptverošus pakalpojumus.

Lai gan aģentūrai ir juridiskas personas statuss, tā ir pakļauta trijiem Eiropas Komisijas ģenerāldirektorātiem: Izglītības un kultūras ĢD DeutschEnglishfrançais, Komunikācijas ĢD DeutschEnglishfrançais un Europeaid sadarbības birojam. Tie atbild par plānošanu, novērtēšanu un politikas izstrādi.

Aģentūras pārziņā ir lielākā daļa programmu pārvaldības aspektu, tostarp priekšlikumu konkursu sagatavošana, projektu atlase un projektu līgumu parakstīšana, finansiāla pārvaldība, projektu pārraudzība (starpposma ziņojumi, galīgie ziņojumi); saziņa ar saņēmējiem, kā arī pārbaudes uz vietas.

Visi aģentūras pārvaldīto programmu aspekti ir centralizēti un atbalsta tehniskus projektus, kuri neparedz politiskus lēmumus.

Mr Brian HOLMES
Direktora pienākumu izpildītājs

Pasta adrese:
Education, Audiovisual & Culture Executive Agency
BOUR
Avenue du Bourget, 1
B-1140 Bruxelles

KONTAKTI

Ja jums ir vispārīgi jautājumi

Zvaniet pa tālr.
00 800 6 7 8 9 10 11 Sīkāk par šo pakalpojumu

Sūtiet jautājumus pa e-pastu

Iestāžu kontaktinformācija un ziņas par to apmeklējumiem, kontakti presei

Atsauksmes

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?