You are here:

Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūra

Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūra (EACEA) Briselē darbojas no 2006. gada 1. janvāra.

Tās uzdevums ir īstenot visdažādākos aspektus vairāk nekā 15 Eiropas Savienības finansētās programmās un pasākumos tādās jomās kā izglītība un mācības, aktīva pilsoniskā līdzdalība, jaunatne, audiovizuālā joma un kultūra.

Šo programmu vadību uzticot vienai struktūrai, tiek sekmēta pārvaldība, turklāt personas, kurām ir paredzētas šīs programmas, saņem visaptverošus pakalpojumus.

Lai gan aģentūrai ir juridiskas personas statuss, tā ir pakļauta trijiem Eiropas Komisijas ģenerāldirektorātiem: Izglītības un kultūras ĢD , Komunikācijas ĢD un Europeaid sadarbības birojam Izvēlieties saites tulkojumu English (en) . Tie atbild par plānošanu, novērtēšanu un politikas izstrādi.

Aģentūras pārziņā ir lielākā daļa programmu pārvaldības aspektu, tostarp priekšlikumu konkursu sagatavošana, projektu atlase un projektu līgumu parakstīšana, finansiāla pārvaldība, projektu pārraudzība (starpposma ziņojumi, galīgie ziņojumi); saziņa ar saņēmējiem, kā arī pārbaudes uz vietas.

Visi aģentūras pārvaldīto programmu aspekti ir centralizēti un atbalsta tehniskus projektus, kuri neparedz politiskus lēmumus.

Mr Brian HOLMES
Direktora pienākumu izpildītājs

Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūra

Kontaktinformācija

Adrese

Rue Colonel Bourg/Kolonel Bourgstraat 135-139

B-1140 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Ta-lr
+32 2 299 11 11