You are here:

Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu djelatnost i kulturu

Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu djelatnost i kulturu (EACEA) smještena je u Bruxellesu i djeluje od 1. siječnja 2006.

Zadatak joj je provedba različitih sastavnih dijelova više od 15 programa i akcija Zajednice u području obrazovanja i izobrazbe, aktivnoga građanstva, mladih, audiovizualnih djelatnosti i kulture.

Spajanje tih programa pod okriljem jedne strukture omogućuje koordinaciju upravljanja i pružanje sveobuhvatne usluge korisnicima programa.

Agencija je samostalna pravna osoba, ali odgovara za svoj rad trima glavnim upravama Europske komisije: Glavnoj upravi za obrazovanje i kulturu (EAC), Glavnoj upravi za komunikaciju (COMM) i Uredu za suradnju EuropeAid Odaberi prijevod prethodne poveznice English (en) koji su nadležni za planiranje, ocjenu i izradu politika.

Agencija je preuzela veći dio upravljanja programima, uključujući sastavljanje poziva za podnošenje prijedloga, biranje projekata i potpisivanje sporazuma o njima, financijsko upravljanje, praćenje projekata (privremena izvješća, završna izvješća); komunikaciju s korisnicima i provjere na licu mjesta.

Svi su sastavni dijelovi programa kojima Agencija upravlja centralizirani i podržavaju tehničke projekte, koji ne podrazumijevaju političko odlučivanje.

Mr Brian HOLMES,
Privremeni direktor

Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualne sadržaje i kulturu

Kontaktni podaci

Adresa

Rue Colonel Bourg/Kolonel Bourgstraat 135-139

B-1140 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Tel
+32 2 299 11 11
PovezniceLinkovi