Navigacijski put

Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu djelatnost i kulturu

Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu djelatnost i kulturu (EACEA) smještena je u Bruxellesu i djeluje od 1. siječnja 2006.

Zadatak joj je provedba različitih sastavnih dijelova više od 15 programa i akcija Zajednice u području obrazovanja i izobrazbe, aktivnoga građanstva, mladih, audiovizualnih djelatnosti i kulture.

Spajanje tih programa pod okriljem jedne strukture omogućuje koordinaciju upravljanja i pružanje sveobuhvatne usluge korisnicima programa.

Agencija je samostalna pravna osoba, ali odgovara za svoj rad trima glavnim upravama Europske komisije: Glavnoj upravi za obrazovanje i kulturu (EAC) DeutschEnglishfrançais, Glavnoj upravi za komunikaciju (COMM) DeutschEnglishfrançais i Uredu za suradnju EuropeAid koji su nadležni za planiranje, ocjenu i izradu politika.

Agencija je preuzela veći dio upravljanja programima, uključujući sastavljanje poziva za podnošenje prijedloga, biranje projekata i potpisivanje sporazuma o njima, financijsko upravljanje, praćenje projekata (privremena izvješća, završna izvješća); komunikaciju s korisnicima i provjere na licu mjesta.

Svi su sastavni dijelovi programa kojima Agencija upravlja centralizirani i podržavaju tehničke projekte, koji ne podrazumijevaju političko odlučivanje.

Mr Brian HOLMES,
Privremeni direktor

Poštanska adresa:
Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu djelatnost i kulturu
BOUR
Avenue du Bourget, 1
B-1140 Bruxelles

KONTAKT

Upiti o općim informacijama

Nazovite
00 800 6 7 8 9 10 11 Više informacija o službi

Pošaljite Vaša pitanja e-poštom

Detalji o kontaktima i posjetama institucijama, kontakti s tiskom

Pomognite nam poboljšati

Jeste li pronašli ono što ste htjeli?

DaNe

Što ste tražili?

Imate li prijedloga?