You are here:

An Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin Oideachais, Closamhairc agus Cultúir

an Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin Oideachais, Closamhairc agus Cultúir (EACEA), atá lonnaithe sa Bhruiséil, i mbun oibre ón 1 Eanáir 2006.

Is é a misean roinnt sraitheanna de bhreis is 15 cheann de chláir agus de gníomhartha a mhaoiníonn an Comhphobal a chur chun feidhme sna réimsí seo a leanas: oideachas agus oiliúint, saoránacht ghníomhach, an óige, seirbhísí closamhairc agus cultúr.

Beifear in ann bainistiú a chomhordú agus soláthróidh sé seirbhís lánchuimsitheach do thairbhithe, na cláir seo a thabhairt faoi aon bhratach amháin.

Tá a fhéiniúlacht dhlítheanach féin ag an ngníomhaireacht ach tuairiscíonn sí do thrí Ard-Stiúrthóireacht de chuid an Choimisiúin Eorpaigh: Oideachas agus Cultúr (EAC), Cumarsáid (COMM) agus Oifig Comhar EuropeAid Roghnaigh aistriúcháin an naisc roimhe seo. English (en) , atá freagrach i gcónaí as beartais a chláreagrú, a mheas agus a eisiúint.

Tá cúram ar an ngníomhaireacht maidir le formhór ghnéithe bainistíochta na gclár, lena n-áirítear gairmeacha tograí a dhréachtú, tionscadail a roghnú agus comhaontuithe tionscadail a shíniú, bainistíocht airgeadais, monatóireacht ar thionscadail (tuarascálacha idirlinne, tuarascálacha deiridh); cumarsáid le tairbhithe; agus rialuithe ar an láthair.

Sraitheanna láraithe is ea na sraitheanna cláir ar fad a bhainistíonn an Ghníomhaireacht agus tacaíonn siad le tionscadail theicniúla, a chiallaíonn nach mbíonn cinntí polaitiúla le déanamh acu.

Mr Brian HOLMES
Stiúrthóir Eatramhach

Seoladh poist:

An Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin Oideachais, Closamhairc agus Cultúir

Sonraí teagmhála

Seoladh

Rue Colonel Bourg/Kolonel Bourgstraat 135-139

B-1140 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Teileafón
+32 2 299 11 11