Koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanovirasto

Koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanovirasto (EACEA) sijaitsee Brysselissä. Se aloitti toimintansa 1.1.2006.

Toimeenpanoviraston tehtävänä on panna täytäntöön tiettyjä osia yhteensä yli viidestätoista EU:n rahoittamasta ohjelmasta ja toimesta, jotka liittyvät koulutukseen, aktiiviseen kansalaisuuteen, nuorisotyöhön, audiovisuaalialaan tai kulttuuriin.

Kun näitä ohjelmia hoidetaan keskitetysti, niiden hallinnointia voidaan koordinoida paremmin ja tuensaajia voidaan palvella kokonaisvaltaisesti.

Vaikka toimeenpanovirasto on itsenäinen oikeushenkilö, se raportoi kolmelle Euroopan komission pääosastolle eli koulutuksen ja kulttuurin pääosastolle (EAC) DeutschEnglishfrançais, viestinnän pääosastolle (COMM) DeutschEnglishfrançais sekä EuropeAid-yhteistyötoimistolle. Nämä pääosastot vastaavat yhä ohjelmasuunnittelusta, arvioinnista ja toimintapolitiikoista.

Toimeenpanovirasto on pitkälti vastuussa ohjelmien hallinnoinnista. Se laatii ehdotuspyynnöt, valitsee hankkeet ja allekirjoittaa hankesopimukset sekä huolehtii taloushallinnosta, hankkeiden seurannasta (väliraportit ja loppuraportit), yhteydenpidosta tuensaajiin ja paikan päällä tehtävistä tarkastuksista.

Toimeenpanovirasto hallinnoi ainoastaan keskitettyjä teknisiä hankkeita, joihin ei liity poliittista päätöksentekoa.

Mr Brian HOLMES
Vt. johtaja

Postiosoite:
Education, Audiovisual & Culture Executive Agency
BOUR
Avenue du Bourget, 1
B-1140 Bruxelles

YHTEYDENOTOT

Yleisluontoiset kyselyt

Soita numeroon
00 800 6 7 8 9 10 11 Tietoa puhelinpalvelusta

Lähetä sähköpostia

EU-elinten yhteystiedot, vierailut ja mediakontaktit

Auta meitä kehittämään sivustoa

Löysitkö etsimäsi tiedon?

KylläEn

Mitä tietoa etsit?

Kerro ehdotuksesi.