Navigatsioonitee

Uus Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri Täitevasutus

Brüsselis asuv Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri Täitevasutus alustas tööd 1. jaanuaril 2006.

Täitevasutuse ülesandeks on enam kui 15 ühenduse rahastatava programmi ja tegevuse programmiosade rakendamine hariduse ja koolituse, kodanikuaktiivsuse, noorte ning audiovisuaal- ja kultuurivaldkondades.

Nende programmide koondamine ühe egiidi alla aitab kooskõlastada juhtimist ning pakkuda toetuse saajatele täisteenust.

Kuigi täitevasutus on iseseisev juriidiline isik, annab ta aru kolmele Euroopa Komisjoni peadirektoraadile: hariduse ja kultuuri DeutschEnglishfrançais peadirektoraadile, teabevahetuse DeutschEnglishfrançais peadirektoraadile ning koostöötalitusele EuropeAid, mis vastutavad poliitika kavandamise, hindamise ja kujundamise eest.

Täitevasutus vastutab enamike programmi haldusküsimuste eest, sh konkursikutsete koostamine, projektide valik ning projektilepingute sõlmimine, finantshaldus ja projektide järelevalve (vahe- ja lõpparuanded), teabevahetus toetuse saajatega ning kohapealne kontroll.

Täitevasutuse hallatavad programmiosad on kõik tsentraliseeritud ja toetavad tehnilisi projekte, mille juures ei ole vaja teha poliitilisi otsuseid.

Mr Brian HOLMES
Ajutine direktor

Postiaadress:
Education, Audiovisual & Culture Executive Agency
BOUR
Avenue du Bourget, 1
B-1140 Bruxelles

Aidake meil veebisaiti täiustada

Kas leidsite otsitava teabe?

JahEi

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?