You are here:

Uus Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri Täitevasutus

Brüsselis asuv Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri Täitevasutus alustas tööd 1. jaanuaril 2006.

Täitevasutuse ülesandeks on enam kui 15 ühenduse rahastatava programmi ja tegevuse programmiosade rakendamine hariduse ja koolituse, kodanikuaktiivsuse, noorte ning audiovisuaal- ja kultuurivaldkondades.

Nende programmide koondamine ühe egiidi alla aitab kooskõlastada juhtimist ning pakkuda toetuse saajatele täisteenust.

Kuigi täitevasutus on iseseisev juriidiline isik, annab ta aru kolmele Euroopa Komisjoni peadirektoraadile: hariduse ja kultuuri peadirektoraadile, teabevahetuse peadirektoraadile ning koostöötalitusele EuropeAid Valige lingiga seotud tõlked English (en) , mis vastutavad poliitika kavandamise, hindamise ja kujundamise eest.

Täitevasutus vastutab enamike programmi haldusküsimuste eest, sh konkursikutsete koostamine, projektide valik ning projektilepingute sõlmimine, finantshaldus ja projektide järelevalve (vahe- ja lõpparuanded), teabevahetus toetuse saajatega ning kohapealne kontroll.

Täitevasutuse hallatavad programmiosad on kõik tsentraliseeritud ja toetavad tehnilisi projekte, mille juures ei ole vaja teha poliitilisi otsuseid.

Mr Brian HOLMES
Ajutine direktor

Uus Hariduse, Audiovisuaalvaldkonna ja Kultuuri Täitevasutus

Kontaktandmed

Aadress

Rue Colonel Bourg/Kolonel Bourgstraat 135-139

B-1140 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Tel
+32 2 299 11 11