Sti

Forvaltningsorgan for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur

Forvaltningsorganet for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur (EACEA) i Bruxelles påbegyndte sin virksomhed den 1. januar 2006.

Det har til opgave at gennemføre visse dele af mere end 15 programmer og foranstaltninger, der finansieres af EU inden for områderne undervisning, aktivt medborgerskab, ungdom, audiovisuelle medier og kultur.

Ved at samle disse programmer under ét kan man bedre koordinere deres forvaltning og tilbyde støttemodtagerne en komplet service.

Forvaltningsorganet er en selvstændig juridisk person, som dog rapporterer til tre af Europa-Kommissionens generaldirektorater, nemlig Uddannelse og Kultur (EAC) DeutschEnglishfrançais, Kommunikation (COMM) DeutschEnglishfrançais og Samarbejdskontoret EuropeAid, der fortsat vil være ansvarlige for programmering, evaluering og politikudformning.

Organet står for de fleste forvaltningsmæssige aspekter af programmerne, herunder udarbejdelse af forslagsindkaldelser, udvælgelse af projekter og undertegnelse af projektaftaler, finansiel forvaltning, tilsyn med projekter (midtvejsrapporter og endelige rapporter), kommunikation med støttemodtagerne og kontrolbesøg på stedet.

Organet forvalter udelukkende centraliserede programdele og understøtter tekniske projekter, som ikke kræver politiske beslutninger.

Mr Brian HOLMES
Midlertidig direktør

Postadresse:
Education, Audiovisual & Culture Executive Agency
BOUR
Avenue du Bourget, 1
B-1140 Bruxelles

KONTAKT

Generelle forespørgsler

Ring
00 800 6 7 8 9 10 11 Mere om vores service

E-mail dine spørgsmål

Kontakt‑ og besøgsoplysninger for institutionerne, pressekontakt

Hjælp os med at blive bedre

Fandt du det, du søgte?

JaNej

Hvad ledte du efter?

Har du forslag til forbedringer?