Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast

Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast (EACEA) se sídlem v Bruselu funguje od 1. ledna 2006.

Jejím úkolem je provádět některé části více než patnácti programů a akcí financovaných Společenstvím v oblasti vzdělávání a odborné přípravy, aktivního občanství, mládeže, audiovizuálního odvětví a kultury.

Seskupení těchto programů pod jednou střechou umožňuje koordinaci správy a zajišťuje příjemcům příspěvků ucelený soubor služeb.

Agentura má právní subjektivitu, nicméně je zodpovědná vůči třem generálním ředitelstvím Evropské komise, GŘ pro vzdělávání a kulturu (EAC) DeutschEnglishfrançais, GŘ pro informační společnost a média (COMM) DeutschEnglishfrançais a Úřadu pro spolupráci EuropeAid, která mají na starosti tvorbu, hodnocení a formulování politik.

Agentura je pověřena většinou aspektů správy programů, k nimž patří příprava výzev k předkládání návrhů, výběr projektů a podpis dohod o projektech, finanční řízení, sledování projektů (průběžné a závěrečné zprávy), komunikace s příjemci a kontroly na místě.

Všechny části programů spravované agenturou jsou centralizované a podporují technické projekty, které nevyžadují přijímání politických rozhodnutí.

r Brian HOLMES
prozatímní ředitel

adresa:
Education, Audiovisual & Culture Executive Agency
BOUR
Avenue du Bourget, 1
B-1140 Bruxelles

KONTAKT

Informační služba – všeobecné dotazy

Volejte na
00 800 6 7 8 9 10 11 Více informací o službě

Pošlete svůj dotaz e-mailem

Kontakty, informace o prohlídkách institucí, kontakty pro novináře

Máte nápad, jak tyto stránky vylepšit?

Nalezli jste informace, které jste hledali?

AnoNe

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?