You are here:

Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast

Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast (EACEA) se sídlem v Bruselu funguje od 1. ledna 2006.

Jejím úkolem je provádět některé části více než patnácti programů a akcí financovaných Společenstvím v oblasti vzdělávání a odborné přípravy, aktivního občanství, mládeže, audiovizuálního odvětví a kultury.

Seskupení těchto programů pod jednou střechou umožňuje koordinaci správy a zajišťuje příjemcům příspěvků ucelený soubor služeb.

Agentura má právní subjektivitu, nicméně je zodpovědná vůči třem generálním ředitelstvím Evropské komise, GŘ pro vzdělávání a kulturu (EAC), GŘ pro informační společnost a média (COMM) a Úřadu pro spolupráci EuropeAid Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu English (en) , která mají na starosti tvorbu, hodnocení a formulování politik.

Agentura je pověřena většinou aspektů správy programů, k nimž patří příprava výzev k předkládání návrhů, výběr projektů a podpis dohod o projektech, finanční řízení, sledování projektů (průběžné a závěrečné zprávy), komunikace s příjemci a kontroly na místě.

Všechny části programů spravované agenturou jsou centralizované a podporují technické projekty, které nevyžadují přijímání politických rozhodnutí.

r Brian HOLMES
prozatímní ředitel

Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast

Kontaktní údaje

Adresa

Rue Colonel Bourg/Kolonel Bourgstraat 135-139

B-1140 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Tel
+32 2 299 11 11
Odkazy