Навигационна пътека

Изпълнителна агенция за образование, аудиовизия и култура

Новата Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура (EACEA), разположена в Брюксел, функционира от 1 януари 2006 г.

Нейната цел е да изпълнява редица проекти в областта на образованието, обучението, активното гражданство, младежта, аудиовизията и културата, финансирани от повече от 15 програми и дейности на Общността.

Обединяването на тези програми под една шапка ще позволи координирано управление и ще предостави на бенефициентите по програмите конкурентни услуги.

Макар и агенцията да има своя собствена юридическа същност, тя се отчита на три Генерални дирекции на Европейската комисия: "Образование и култура" (ЕАС) English, "Kомуникации" (COMM) English и Службата за сътрудничество EuropeAid, които са отговорни за изготвяне, оценяване и програмиране на политиките.

Агенцията е отговорна за повечето управленски аспекти на програмите, включително и изготвянето на конкурси за набиране на проектни предложения, селекцията на проекти и подписването на проектни споразумения, наблюдаването на проекти (междинни и финални доклади); комуникацията с бенефициентите; както и осъществяването на навременни проверки.

Направленията на програмата, управлявани от Агенцията, са централизирани и подпомагат технически проекти, които не налагат вземането на политически решения.

Mr Brian HOLMES
Временно изпълняващ длъжността директор

Пощенски адрес:
Изпълнителна агенция за образование, аудиовизия и култура
BOUR
Avenue du Bourget, 1
B-1140 Брюксел

Помогнете ни да направим сайта по-добър

Намерихте ли търсената от вас информация?

ДаНе

Какво търсехте?

Имате ли предложения?