You are here:

Genomförandeorganet för konsument-, hälso-, jordbruks- och livsmedelsfrågor

Genomförandeorganet för konsument-, hälso- och livsmedelsfrågor (Chafea) tar över efter genomförandeorganet för hälso- och konsumentfrågor (EAHC), som EU-kommissionen inrättade 2006 för att sköta

  • folkhälsoprogrammet
  • konsumentprogrammet (från 2008)
  • initiativet om bättre utbildning för säkrare livsmedel (från 2008).

Genomförandeorganet för konsument-, hälso- och livsmedelsfrågor (Chafea) tar över efter genomförandeorganet för hälso- och konsumentfrågor (EAHC), som EU-kommissionen inrättade 2006 för att sköta

  • folkhälsoprogrammet
  • konsumentprogrammet (från 2008)
  • initiativet om bättre utbildning för säkrare livsmedel (från 2008).

Chafea inledde sin verksamhet den 1 januari 2014. Organets mandat löper till 2024.

Det ska genomföra

Chafea lyder under kommissionens generaldirektorat för hälso- och livsmedelssäkerhet.

Organet sköter kontakterna med runt 2 800 stödmottagare och uppdragstagare som arbetar med nästan 400 projekt och tjänster inom hälsa, konsumentskydd och livsmedelssäkerhet. Det har sitt säte i Luxemburg och sysselsätter cirka 50 personer.

Inrättat: 2005

Direktör: Luc Briol

Genomförandeorganet för konsument-, hälso-, jordbruks- och livsmedelsfrågor (CHAFEA)

Kontakt

Adress

DROSBACH building
12, rue Guillaume Kroll
L-1822 Luxembourg
Luxembourg

Tfn
+352 4301 32015
Fax
+352 4301 30359
Länkar