You are here:

Výkonná agentúra pre spotrebiteľov, zdravie, poľnohospodárstvo a potraviny

Výkonná agentúra pre spotrebiteľov, zdravie a potraviny (CHAFEA) nahradila Výkonnú agentúru pre zdravie a spotrebiteľov (EAHC), ktorú v roku 2006 zriadila Európska komisia, aby riadila

  • program verejného zdravia,
  • (od roku 2008) Spotrebiteľský program,
  • (od roku 2008) iniciatívu s názvom Lepšia odborná príprava pre bezpečnejšie potraviny.

Výkonná agentúra pre spotrebiteľov, zdravie a potraviny (CHAFEA) nahradila Výkonnú agentúru pre zdravie a spotrebiteľov (EAHC), ktorú v roku 2006 zriadila Európska komisia, aby riadila

  • program verejného zdravia,
  • (od roku 2008) Spotrebiteľský program,
  • (od roku 2008) iniciatívu s názvom Lepšia odborná príprava pre bezpečnejšie potraviny.

Agentúra CHAFEA začala svoju činnosť 1. januára 2014. Jej mandát siaha až do roku 2024.

Spravuje:

Agentúra CHAFEA vykonáva úlohy, ktoré jej zveruje Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre zdravie a bezpečnosť potravín.

Riadi vzťahy s približne 2 800 príjemcami a dodávateľmi v súvislosti s takmer štyrmi stovkami projektov/zákaziek na služby v oblasti zdravia, ochrany spotrebiteľa a bezpečnosti potravín. Sídli v Luxemburgu a má takmer 50 zamestnancov.

Dátum vzniku: 2005

Riaditeľ: Luc BRIOL

Výkonná agentúra pre spotrebiteľov, zdravie, poľnohospodárstvo a potraviny (CHAFEA)

Kontaktné údaje

Adresa

DROSBACH building
12, rue Guillaume Kroll
L-1822 Luxembourg
Luxembourg

Tel
+352 4301 32015
Fax
+352 4301 30359
Odkazy