Ścieżka nawigacji

Agencja Wykonawcza ds. Konsumentów, Zdrowia, Rolnictwa i Żywności

Agencja Wykonawcza ds. Konsumentów, Zdrowia i Żywności zastąpiła Agencję Wykonawczą ds. Zdrowia i Konsumentów, ustanowioną przez Komisję Europejską w 2006 r. w celu zarządzania

  • programem w dziedzinie zdrowia publicznego
  • programem działań na rzecz konsumentów (od 2008 r.)
  • programem „Lepsze szkolenia na rzecz bezpieczniejszej żywności” (od 2008 r.).

Agencja Wykonawcza ds. Konsumentów, Zdrowia i Żywności rozpoczęła działalność 1 stycznia 2014 r. Jej mandat wygasa w 2024 r.

Odpowiada ona za zarządzanie:

  • programem UE w dziedzinie zdrowia English
  • programem działań na rzecz konsumentów English
  • programem „Lepsze szkolenia na rzecz bezpieczniejszej żywności English”.

Agencja wykonuje zadania powierzone jej przez Dyrekcję Generalną Komisji Europejskiej ds. Zdrowia i bezpieczeństwo żywności .

Współpracuje z około 2800 beneficjentami i wykonawcami zaangażowanymi w realizację blisko 400 projektów/umów o świadczenie usług w dziedzinie zdrowia, ochrony konsumentów i bezpieczeństwa żywności. Agencja ma siedzibę w Luksemburgu i zatrudnia około 50 osób.

Rok założenia: 2005

Dyrektor: Luc BRIOL

KONTAKT

Pytania o charakterze ogólnym

Proszę zadzwonić pod numer telefonu
00 800 6 7 8 9 10 11 Więcej o usłudze

Wyślij pytanie e-mailem

Dane kontaktowe i informacje o wizytach w instytucjach, kontakty z prasą

Jak ulepszyć ten portal?

Czy znaleźli Państwo poszukiwane informacje?

TakNie

Jakich informacji Państwo szukają?

Czy mają Państwo jakieś uwagi?