Navigācijas ceļš

Patērētāju, veselības, lauksaimniecības un pārtikas izpildaģentūra

Patērētāju, veselības un pārtikas izpildaģentūra (CHAFEA) ir pēctece Veselības un patērētāju izpildaģentūrai (EAHC), ko Eiropas Komisija izveidoja 2006. gadā, lai vadītu:

  • sabiedrības veselības programmu,
  • (no 2008. gada) patērētāju programmu,
  • (no 2008. gada) iniciatīvu “Labāka apmācība nekaitīgai pārtikai”.

Šī izpildaģentūra sāka darboties 2014. gada 1. janvārī. Tai piešķirtas pilnvaras uz laiku līdz 2024. gadam.

Tā pārvalda:

  • ES veselības programmu English,
  • patērētāju programmu English,
  • iniciatīvu “Labāka apmācība nekaitīgai pārtikai” English.

Izpildaģentūra pilda uzdevumus, ko tai uztic Eiropas Komisijas Veselība un pārtikas nekaitīgums ģenerāldirektorāts DeutschEnglishespañolfrançaisitalianopolskiromână.

Tā uztur sakarus ar aptuveni 2800 finansējuma saņēmējiem un līgumslēdzējiem, kas īsteno gandrīz 400 projektus vai pakalpojumu līgumus tādās jomās kā veselība, patērētāju aizsardzība un pārtikas nekaitīgums. Aģentūra atrodas Luksemburgā, un tajā strādā aptuveni 50 darbinieku.

Izveides gads: 2005

Direktors: Liks BRIOLS (Luc BRIOL)

KONTAKTI

Ja jums ir vispārīgi jautājumi

Zvaniet pa tālr.
00 800 6 7 8 9 10 11 Sīkāk par šo pakalpojumu

Sūtiet jautājumus pa e-pastu

Iestāžu kontaktinformācija un ziņas par to apmeklējumiem, kontakti presei

Atsauksmes

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?