You are here:

Izvršna agencija za potrošače, zdravlje, poljoprivredu i hranu

Izvršna agencija za potrošače, zdravlje i hranu (CHAFEA) nasljednica je Izvršne agencije za zdravlje i potrošače (EAHC), koju je osnovala Europska komisija 2006. radi upravljanja

  • programom javnog zdravlja
  • (od 2008.) programom za potrošače
  • (od 2008.) inicijativom „Bolja izobrazba za sigurniju hranu”.

Izvršna agencija za potrošače, zdravlje i hranu (CHAFEA) nasljednica je Izvršne agencije za zdravlje i potrošače (EAHC), koju je osnovala Europska komisija 2006. radi upravljanja

  • programom javnog zdravlja
  • (od 2008.) programom za potrošače
  • (od 2008.) inicijativom „Bolja izobrazba za sigurniju hranu”.

CHAFEA je počela s radom 1. siječnja 2014., a mandat joj traje do 2024.

Agencija upravlja:

CHAFEA obavlja poslove koje joj je povjerila Glavna uprava za zdravlje i sigurnost hrane Europske komisije.

Upravlja odnosima s otprilike 2 800 korisnika i izvoditelja s kojima surađuje u okviru gotovo 400 projekata/ugovora o uslugama u područjima zdravlja, zaštite potrošača i sigurnosti hrane. U Agenciji radi oko 50 zaposlenika sa sjedištem u Luxembourgu.

Godina osnivanja: 2005.

Direktor: Luc BRIOL

Izvršna agencija za potrošače, zdravlje, poljoprivredu i hranu (CHAFEA)

Kontakt

Adresa

DROSBACH building
12, rue Guillaume Kroll
L-1822 Luxembourg
Luxembourg

Tel
+352 4301 32015
Faks
+352 4301 30359
PovezniceLinkovi