You are here:

Tarbija-, Tervise-, Põllumajandus- ja Toiduküsimuste Rakendusamet

Tarbija-, Tervise- ja Toiduküsimuste Rakendusamet (CHAFEA) on Tervise ja Tarbijaküsimuste Rakendusameti (EAHC) õigusjärglane, mille komisjon asutas 2006. aastal, et rakendada järgmiseid programme:

  • rahvatervise programm;
  • tarbijakaitseprogramm (alates 2008. aastast);
  • algatus „Parem koolitus ohutuma toidu nimel” (alates 2008. aastast).

Tarbija-, Tervise- ja Toiduküsimuste Rakendusamet (CHAFEA) on Tervise ja Tarbijaküsimuste Rakendusameti (EAHC) õigusjärglane, mille komisjon asutas 2006. aastal, et rakendada järgmiseid programme:

  • rahvatervise programm;
  • tarbijakaitseprogramm (alates 2008. aastast);
  • algatus „Parem koolitus ohutuma toidu nimel” (alates 2008. aastast).

CHAFEA alustasid tööd 1. jaanuaril 2014. Selle volitused kehtivad kuni 2024. aastani.

Rakendusamet haldab:

Amet täidab talle Euroopa Komisjoni tervise- ja tarbijaküsimuste peadirektoraadi poolt määratud ülesandeid.

Ta haldab suhteid umbes 2800 abisaaja ja töövõtjaga, hallates ligikaudu 400 projekti/teenuslepingut tervishoiu, tarbijakaitse ja toiduohutuse valdkondades. Luxembourg'is asuvas ametis töötab ligikaudu 50 inimest.

Asutamisaasta: 2005

Direktor: Luc BRIOL

Tarbija-, Tervise-, Põllumajandus- ja Toiduküsimuste Rakendusamet (CHAFEA)

Kontakt

Aadress

DROSBACH building
12, rue Guillaume Kroll
L-1822 Luxembourg
Luxembourg

Tel
+352 4301 32015
Faks
+352 4301 30359
Viidad