Διαδρομή πλοήγησης

Εκτελεστικός οργανισμός για τους Καταναλωτές, την Υγεία και τα Τρόφιμα

Ο Εκτελεστικός Οργανισμός για τους Καταναλωτές, την Υγεία και τα Τρόφιμα (CHAFEA) αντικατέστησε τον Εκτελεστικό Οργανισμό για την Υγεία και τους Καταναλωτές (EAHC), ο οποίος συγκροτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2006 για να εφαρμόσει

  • το πρόγραμμα για τη δημόσια υγεία
  • το πρόγραμμα για τους καταναλωτές (από το 2008)
  • την πρωτοβουλία «Καλύτερη κατάρτιση για ασφαλέστερα τρόφιμα» (από το 2008) .

Ο CHAFEA άρχισε να λειτουργεί την 1η Ιανουαρίου 2014 και η εντολή που έχει λάβει ισχύει μέχρι το 2024.

Διαχειρίζεται:

  • το πρόγραμμα υγείας της ΕΕ English
  • το πρόγραμμα για τους καταναλωτές English
  • την πρωτοβουλία «Καλύτερη κατάρτιση για ασφαλέστερα τρόφιμα» English.

Ο CHAFEA εκτελεί καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί από τη γενική διεύθυνση Υγείας και Καταναλωτών DeutschEnglishespañolfrançaisitalianopolskiromână της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Διαχειρίζεται σχέσεις με 2.800 περίπου δικαιούχους και αναδόχους 400 περίπου συμβάσεων έργων/υπηρεσιών στους τομείς της υγείας, της προστασίας των καταναλωτών και της ασφάλειας των τροφίμων. Έχει 50 περίπου υπαλλήλους και η έδρα του βρίσκεται στο Λουξεμβούργο.

Έτος ίδρυσης: 2005

Διευθυντής: Luc BRIOL

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε το δικτυακό τόπο

Βρήκατε την πληροφορία που ζητούσατε;

ΝαιΌχι

Ποια πληροφορία ζητούσατε;

Έχετε να προτείνετε κάτι;