You are here:

Forvaltningsorganet for Forbrugere, Sundhed, Landbrug og Fødevarer

Forvaltningsorganet for Forbrugere, Sundhed og Fødevarer (CHAFEA) er en efterfølger til Forvaltningsorganet for Sundhed og Forbrugere (EAHC), som Kommissionen nedsatte i 2006 for at forvalte

  • sundhedsprogrammet
  • (fra 2008) forbrugerprogrammet
  • (fra 2008) initiativet til bedre uddannelse for sikrere fødevarer.

Forvaltningsorganet for Forbrugere, Sundhed og Fødevarer (CHAFEA) er en efterfølger til Forvaltningsorganet for Sundhed og Forbrugere (EAHC), som Kommissionen nedsatte i 2006 for at forvalte

  • sundhedsprogrammet
  • (fra 2008) forbrugerprogrammet
  • (fra 2008) initiativet til bedre uddannelse for sikrere fødevarer.

CHAFEA påbegyndte arbejdet den 1. januar 2014. Dets mandat løber frem til 2024.

Det forvalter:

CHAFEA varetager de opgaver, det får tildelt af EU-Kommissionens Generaldirektorat for Sundhed og Fødevaresikkerhed.

Det varetager forbindelserne med ca. 2 800 modtagere og kontrahenter, der arbejder på næsten 400 projekter/servicekontrakter på områderne sundhed, forbrugerbeskyttelse og fødevaresikkerhed. Forvaltningsorganet har omkring 50 ansatte i Luxembourg.

Oprettet: 2005

Direktør: Luc Briol

Forvaltningsorganet for Forbrugere, Sundhed, Landbrug og Fødevarer (CHAFEA)

Kontakt

Adresse

DROSBACH building
12, rue Guillaume Kroll
L-1822 Luxembourg
Luxembourg

Tlf.
+352 4301 32015
Fax
+352 4301 30359
Links