You are here:

Výkonná agentura pro spotřebitele, zdraví, zemědělství a potraviny

Výkonná agentura pro spotřebitele, zdraví a potraviny (CHAFEA) je nástupce Výkonné agentury pro zdraví a spotřebitele (EAHC), kterou zřídila Evropská komise v roce 2006, aby spravovala:

  • program veřejného zdraví
  • program ochrany spotřebitele (od roku 2008)
  • iniciativu pro lepší vzdělávání v oblasti bezpečnosti potravin (od roku 2008).

Výkonná agentura pro spotřebitele, zdraví a potraviny (CHAFEA) je nástupce Výkonné agentury pro zdraví a spotřebitele (EAHC), kterou zřídila Evropská komise v roce 2006, aby spravovala:

  • program veřejného zdraví
  • program ochrany spotřebitele (od roku 2008)
  • iniciativu pro lepší vzdělávání v oblasti bezpečnosti potravin (od roku 2008).

Agentura zahájila svou činnost 1. ledna 2014 a její mandát potrvá až do roku 2024.

CHAFEA spravuje:

Agentura plní úkoly, kterými ji pověřilo Generální ředitelství pro zdraví a bezpečnost potravin Evropské komise.

Spolupracuje s přibližně 2 800 příjemci a smluvními partnery, kteří pracují na téměř 400 projektech či zakázkách v oblasti zdraví, ochrany spotřebitele a bezpečnosti potravin. Nachází se v Lucemburku a má kolem 50 zaměstnanců.

Založena: 2005

Ředitel: Luc BRIOL

Výkonná agentura pro spotřebitele, zdraví, zemědělství a potraviny (CHAFEA)

Kontakt

Adresa

DROSBACH building
12, rue Guillaume Kroll
L-1822 Luxembourg
Luxembourg

Tel
+352 4301 32015
Fax
+352 4301 30359
Odkazy