You are here:

Fusion for Energy

Fusion for Energy inrättades i april 2007 för en period av 35 år. Företaget sköter i första hand det europeiska bidraget till det internationella fusionsenergiprojektet Iter. En av företagets huvuduppgifter är att arbeta tillsammans med näringslivet och forskningsorganisationer i EU för att utveckla och tillhandahålla en lång rad högteknologiska komponenter för Iter-projektet. Tack vare det gemensamma företaget kan man samla den expertis som behövs för att EU ska bli världsledande när det gäller fusionsreaktorer för demonstrationsändamål.

Medlemmarna i det gemensamma företaget är de 27 EU-länderna, Euratom (företrätt av EU-kommissionen) och Schweiz.


Företaget ska

  • förmedla det europeiska bidraget Visa översättning av föregående länk English (en) till den internationella fusionsreaktorn för demonstrationsändamål (Iter), som byggs i Cadarache i Frankrike
  • leda EU:s samarbete med Japan om fusionsenergi (avtalet om bredare inriktning Visa översättning av föregående länk English (en) )
  • förbereda nästa generations fusionsreaktorer för demonstrationsändamål (Demo Visa översättning av föregående länk English (en) ).

Organisation:

  • Alla medlemmar i det gemensamma företaget är representerade i styrelsen.
  • Den verkställande direktören är ansvarig för det löpande arbetet.
  • Styrelsen biträds av arbetsutskottet (t.ex. i samband med upphandlingar).
  • En teknisk panel ger styrelsen och direktören råd i tekniska och vetenskapliga frågor.

Beslut 2007/198 om inrättande av ett europeiskt gemensamt företag för Iter

Direktör/tillförordnad direktör: Frank Briscoe

Fusion for Energy

Kontaktuppgifter till

Adress

Torres Diagonal Litoral

Edificio B3

C/ Josep Pla 2

E-08019 Barcelona

España

Tfn
+34 93 320 18 00
Fax
+34 93 320 18 51
Länkar