Fusion for Energy

Fusion for Energy inrättades i april 2007 för en period av 35 år. Företaget sköter i första hand det europeiska bidraget till det internationella fusionsenergiprojektet Iter. En av företagets huvuduppgifter är att arbeta tillsammans med näringslivet och forskningsorganisationer i EU för att utveckla och tillhandahålla en lång rad högteknologiska komponenter för Iter-projektet. Tack vare det gemensamma företaget kan man samla den expertis som behövs för att EU ska bli världsledande när det gäller fusionsreaktorer för demonstrationsändamål.

Medlemmarna i det gemensamma företaget är de 27 EU-länderna, Euratom (företrätt av EU-kommissionen) och Schweiz.


Företaget ska

  • förmedla det europeiska bidraget till den internationella fusionsreaktorn för demonstrationsändamål (Iter), som byggs i Cadarache i Frankrike
  • leda EU:s samarbete med Japan om fusionsenergi (avtalet om bredare inriktning)
  • förbereda nästa generations fusionsreaktorer för demonstrationsändamål (Demo).

Organisation:

  • Alla medlemmar i det gemensamma företaget är representerade i styrelsen.
  • Den verkställande direktören är ansvarig för det löpande arbetet.
  • Styrelsen biträds av arbetsutskottet (t.ex. i samband med upphandlingar).
  • En teknisk panel ger styrelsen och direktören råd i tekniska och vetenskapliga frågor.

Beslut 2007/198 om inrättande av ett europeiskt gemensamt företag för Iter

Direktör/tillförordnad direktör: Frank Briscoe

 Se också

  • EU:s institutionskatalog ”Who is who” English (en)

KONTAKT

Allmänna frågor om EU

Ring
00 800 6 7 8 9 10 11 Läs mer om tjänsten

Skicka din fråga

Kontaktuppgifter och besöksadresser till institutionerna, presskontakter

Hjälp oss att bli bättre!

Hittade du vad du letade efter?

JaNej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?