You are here:

Fuzija za energijo

Pregled

 • Naloga: Agencija upravlja delež EU v projektu ITER in sodeluje z Japonsko pri raziskovalnih projektih v zvezi z fuzijo.
 • Direktor: Pietro Barabaschi (v.d.)
 • Ustanovitev: 2007
 • Število zaposlenih: 390
 • Sedež Barcelona (Španija)
 • Spletišče: Fuzija za energijo Seznam prevodov predhodne povezave     English (en)

Naloge

Agencija vodi evropski del projekta ITER Seznam prevodov predhodne povezave     English (en) , katerega namen je dokazati znanstveno in tehnološko izvedljivost fuzije kot vira energije. 

Med glavnimi nalogami je sodelovanje z industrijo, malimi in srednjimi podjetji in raziskovalnimi organizacijami pri razvijanju in dobavi:

 • raznih tehnoloških komponent
 • inženirskih, vzdrževalnih in podpornih storitev za projekt ITER 

V projektu ITER Seznam prevodov predhodne povezave     English (en) raziskujejo fuzijo, proces, ki daje energijo soncu in zvezdam, in si prizadevajo zgraditi varen, neomejen in okoljsko čist vir energije. Evropska unija krije skoraj polovico stroškov gradnje, druge si deli preostalih 6 partnerjev:

 • Kitajska
 • Japonska
 • Indija
 • Republika Koreja
 • Ruska federacija
 • ZDA

Sedež projekta je v Franciji

Agencija podpira fuzijske raziskave tudi v okviru sporazuma o širšem pristopu Seznam prevodov predhodne povezave     English (en) , ki ga je podpisala z Japonsko in katerega namen je priprava na gradnjo demonstracijskih fuzijskih reaktorjev ( DEMO Seznam prevodov predhodne povezave     English (en) ). 

Struktura

„Deležniki‟ agencije so:

 • Euratom, ki ga zastopa Evropska komisija
 • države Euratom
 • države zunaj EU, ki so podpisale sporazum z Euratom o fuziji

Sedanji člani so:

 • države EU 
 • Euratom
 • Švica 

Vsak član ima predstavnika v upravnem odboru Seznam prevodov predhodne povezave     English (en) , ki je glavni nadzorni organ agencije.

Več o strukturi agencije Fuzija za energijo Seznam prevodov predhodne povezave     English (en)

Delovanje

Sodelovanje agencije z industrijo, malimi in srednjimi podjetji in raziskovalnimi organizacijami s sedežem v EU, Švici in drugod poteka prek dveh vrst razpisov: 

 • neposredna sredstva Seznam prevodov predhodne povezave     English (en) – neposredna finančna podpora raziskovalnim projektom, ki uresničujejo naloge agencije,
 • javna naročila Seznam prevodov predhodne povezave     English (en) – pogodbe za dobavo storitev, blaga in gradbenih del za agencijo. Postopek javnega naročanja je lahko v obliki: odprtega postopka, omejenega postopka, postopka s pogajanji, konkurenčnega dialoga

Obe vrsti razpisov sta v skladu z načeli javnega naročanja EU:

 • preglednost
 • sorazmernost
 • enako obravnavanje
 • prepoved diskriminacije

Koristi

 • Splošna javnost EU – več trajnostnih virov energije
 • Evropska industrija, mala in srednja podjetja, raziskovalne organizacije – zaradi močne, konkurenčne udeležbe na prihodnjem trgu fuzije
 • Evropska konkurenčnost – zaradi spodbud za inovacije, gospodarsko rast, znanje in delovna mesta
 • Evropska energetska unija in njen mednarodni vpliv
Fuzija za energijo

Kontakt

Naslov

Torres Diagonal Litoral

Edificio B3

C/ Josep Pla 2

E-08019 Barcelona

España

Tel
+34 93 320 18 00
Fax
+34 93 320 18 51
Povezave
Družabna omrežja