You are here:

Fuzija za energijo

Evropsko podjetje „Fuzija za energijo“ je bilo ustanovljeno aprila leta 2007 za obdobje 35 let in je predvsem odgovorno za evropski del izvajanja mednarodnega projekta fuzijske energije ITER. Ena glavnih nalog podjetja je sodelovanje z evropsko industrijo in raziskovalnimi organizacijami pri razvijanju in izdelavi visokotehnoloških elementov projekta ITER. Strokovno znanje podjetja „Fuzija za energijo“ lahko Evropi omogoči, da postane vodilna v svetu na področju gradnje demonstracijskih fuzijskih reaktorjev.

Podjetje združuje 27 držav članic EU, Euratom (ki ga zastopa Evropska komisija) in Švico.


Cilji:

  • evropski prispevek Seznam prevodov predhodne povezave English (en) pri gradnji fuzijske naprave ITER v francoskem kraju Cadarache;
  • vodenje sodelovanja EU z Japonsko na področju fuzije (Sporazum o širšem pristopu z Japonsko Seznam prevodov predhodne povezave English (en) );
  • priprava na novo generacijo demonstracijskih fuzijskih reaktorjev (DEMO Seznam prevodov predhodne povezave English (en) ).

Sestava:

  • vse članice podjetja „Fuzija za energijo“ imajo predstavnika v upravnem odboru;
  • direktor (glavni izvršni organ) je odgovoren za vsakodnevno vodenje;
  • upravnemu odboru pomaga izvršni odbor (npr. pri odločitvah o oddaji naročil);
  • pri tehničnih in znanstvenih zadevah upravnemu odboru in direktorju svetuje tehnična svetovalna skupina.

Odločba Sveta 2007/198 z dne 27. marca 2007 o ustanovitvi podjetja „Fuzija za energijo“

Direktor/ vršilec dolžnosti direktorja: Frank Briscoe

Fuzija za energijo

Kontaktni podatki

Naslov

Torres Diagonal Litoral

Edificio B3

C/ Josep Pla 2

E-08019 Barcelona

España

Tel
+34 93 320 18 00
Fax
+34 93 320 18 51
Povezave