Navigacijska pot

Fuzija za energijo

Evropsko podjetje „Fuzija za energijo“ je bilo ustanovljeno aprila leta 2007 za obdobje 35 let in je predvsem odgovorno za evropski del izvajanja mednarodnega projekta fuzijske energije ITER. Ena glavnih nalog podjetja je sodelovanje z evropsko industrijo in raziskovalnimi organizacijami pri razvijanju in izdelavi visokotehnoloških elementov projekta ITER. Strokovno znanje podjetja „Fuzija za energijo“ lahko Evropi omogoči, da postane vodilna v svetu na področju gradnje demonstracijskih fuzijskih reaktorjev.

Podjetje združuje 27 držav članic EU, Euratom (ki ga zastopa Evropska komisija) in Švico.


Cilji:

Sestava:

  • vse članice podjetja „Fuzija za energijo“ imajo predstavnika v upravnem odboru;
  • direktor (glavni izvršni organ) je odgovoren za vsakodnevno vodenje;
  • upravnemu odboru pomaga izvršni odbor (npr. pri odločitvah o oddaji naročil);
  • pri tehničnih in znanstvenih zadevah upravnemu odboru in direktorju svetuje tehnična svetovalna skupina.

Odločba Sveta 2007/198 z dne 27. marca 2007 o ustanovitvi podjetja „Fuzija za energijo“

Direktor/ vršilec dolžnosti direktorja: Frank Briscoe

 Glej tudi

  • Imenik EU „Kdo je kdo“ English (en)  

KONTAKT

Splošna vprašanja

Pokličite po telefonu
00 800 6 7 8 9 10 11 Podatki o telefonskih storitvah

Vprašanja po e-pošti

Kontaktni podatki in obiski pri institucijah, kontakti za medije

Povejte nam

Ste našli želene informacije?

DaNe

Kaj ste iskali?

Ali imate kakšne predloge?