You are here:

Jadrová syntéza pre energiu

Spoločný podnik Fusion for Energy (F4E) bol zriadený v apríli 2007 na obdobie 35 rokov. Jeho úlohou je riadenie aktivít EÚ v rámci medzinárodného projektu energie jadrovej syntézy ITER. Jednou z jeho hlavných aktivít je spolupráca so zástupcami európskeho priemyslu a výskumnými inštitúciami na vývoji a poskytovaní veľkého rozsahu technologicky náročných komponentov pre projekt ITER. Využitím odborných vedomostí zhromaždených vďaka podniku Fusion for Energy sa Európa môže stať svetovou jednotkou v oblasti výstavby demonštračných reaktorov jadrovej syntézy.

Spoločný podnik tvorí 27 štátov Európskej únie, Euratom (ktorý zastupuje Európska komisia) a Švajčiarsko.


Ciele:

  • v mene Európy prispievať Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu English (en) k výstavbe zariadenia na jadrovú syntézu ITER, ktorá prebieha v Cadarache vo Francúzsku,
  • zabezpečovať spoluprácu EÚ s Japonskom v oblasti jadrovej syntézy (dohoda o tzv. širšom prístupe Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu English (en) ),
  • uskutočniť prípravy na ďalšiu generáciu demonštračného reaktora využívajúceho jadrovú syntézu (DEMO Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu English (en) ).

Štruktúra:

  • každý člen podniku Fusion for Energy má svojho zástupcu v správnej rade,
  • riaditeľ (vedúci výkonný pracovník) je zodpovedný za každodenné riadenie spoločného podniku,
  • správna rada, ktorej pomáha výkonný výbor (napr. pokiaľ ide o schvaľovanie zadávania zákaziek),
  • technický poradný orgán poskytuje poradenstvo správnej rade a riaditeľovi v odborných a vedeckých otázkach.

Rozhodnutie 2007/198 o zriadení spoločného podniku Fusion for Energy

Riaditeľ/poverený riadením: Frank Briscoe

Jadrová syntéza pre energiu

Kontaktné údaje

Adresa

Torres Diagonal Litoral

Edificio B3

C/ Josep Pla 2

E-08019 Barcelona

España

Tel
+34 93 320 18 00
Fax
+34 93 320 18 51
Odkazy