Navigačný riadok

Jadrová syntéza pre energiu

Spoločný podnik Fusion for Energy (F4E) bol zriadený v apríli 2007 na obdobie 35 rokov. Jeho úlohou je riadenie aktivít EÚ v rámci medzinárodného projektu energie jadrovej syntézy ITER. Jednou z jeho hlavných aktivít je spolupráca so zástupcami európskeho priemyslu a výskumnými inštitúciami na vývoji a poskytovaní veľkého rozsahu technologicky náročných komponentov pre projekt ITER. Využitím odborných vedomostí zhromaždených vďaka podniku Fusion for Energy sa Európa môže stať svetovou jednotkou v oblasti výstavby demonštračných reaktorov jadrovej syntézy.

Spoločný podnik tvorí 27 štátov Európskej únie, Euratom (ktorý zastupuje Európska komisia) a Švajčiarsko.


Ciele:

  • v mene Európy prispievať k výstavbe zariadenia na jadrovú syntézu ITER, ktorá prebieha v Cadarache vo Francúzsku,
  • zabezpečovať spoluprácu EÚ s Japonskom v oblasti jadrovej syntézy (dohoda o tzv. širšom prístupe),
  • uskutočniť prípravy na ďalšiu generáciu demonštračného reaktora využívajúceho jadrovú syntézu (DEMO).

Štruktúra:

  • každý člen podniku Fusion for Energy má svojho zástupcu v správnej rade,
  • riaditeľ (vedúci výkonný pracovník) je zodpovedný za každodenné riadenie spoločného podniku,
  • správna rada, ktorej pomáha výkonný výbor (napr. pokiaľ ide o schvaľovanie zadávania zákaziek),
  • technický poradný orgán poskytuje poradenstvo správnej rade a riaditeľovi v odborných a vedeckých otázkach.

Rozhodnutie 2007/198 o zriadení spoločného podniku Fusion for Energy

Riaditeľ/poverený riadením: Frank Briscoe

 Klikni tiež na...

  • Oficiálny adresár EÚ English (en)  

Pomôžte nám zlepšiť sa

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

ÁnoNie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?