You are here:

Fuziune pentru Energie

Prezentare

 • Rol: Gestionează contribuția UE la ITER și cooperează cu Japonia pe proiecte de cercetare în domeniul fuziunii
 • Director: Pietro Barabaschi (interimar)
 • Înființare: 2007
 • Angajați: 390
 • Sediu: Barcelona (Spania)
 • Site:  Fuziune pentru Energie Traducerile linkului anterior     English (en)

Ce face

Gestionează contribuția UE la proiectul ITER Traducerile linkului anterior     English (en) , menit să demonstreze că, din punct de vedere științific și tehnologic, fuziunea poate deveni o sursă viabilă de energie. 

Una din principalele sale sarcini este să colaboreze cu industria, cu întreprinderile mici și mijlocii și cu organizațiile din domeniul cercetării pentru a dezvolta și furniza:

 • o serie de componente tehnologice
 • servicii de inginerie, întreținere și asistență pentru sprijinirea proiectului ITER. 

ITER Traducerile linkului anterior     English (en) există pentru a cerceta fuziunea, procesul care alimentează soarele și stelele. Scopul este acela de a dezvolta o sursă de energie nelimitată, sigură și ecologică. UE urmează să suporte aproape jumătate din costurile de construcție, restul fiind împărțite în mod egal între celelalte 6 părți:

 • China
 • Japonia
 • India
 • Republica Coreea
 • Federația Rusă
 • SUA.

Sediul ITER este în Franța

Agenția Fuziune pentru Energie (F4E) sprijină inițiativele în materie de fuziune prin intermediul Acordului privind programul extins Traducerile linkului anterior     English (en) semnat de UE cu Japonia. Rolul său este să pregătească terenul pentru construirea reactoarelor experimentale de fuziune ( DEMO Traducerile linkului anterior     English (en) ). 

Structură

Agenția reunește următoarele părți interesate:

 • Euratom (reprezentată de Comisia Europeană)
 • țările membre Euratom
 • țările terțe care au încheiat acorduri cu Euratom în domeniul fuziunii.

Actualii membri sunt:

 • țările UE 
 • Euratom
 • Elveția. 

Fiecare membru este reprezentat în consiliul de administrație Traducerile linkului anterior     English (en) , principalul organism de supraveghere al agenției.

Aflați mai multe despre structura agenției Fuziune pentru Energie Traducerile linkului anterior     English (en) .

Cum funcționează

Pentru a încuraja implicarea industriei, a întreprinderilor mici și mijlocii și a institutelor de cercetare din UE, Elveția sau din alte părți ale lumii, agenția Fuziune pentru Energie a instituit două mecanisme de contractare: 

 • granturi Traducerile linkului anterior     English (en) - contribuții financiare directe acordate sectorului cercetării și dezvoltării pentru a sprijini sarcinile F4E
 • contracte de achiziții publice Traducerile linkului anterior     English (en) - contracte comerciale pentru furnizarea de servicii, bunuri și lucrări către F4E. Acestea se acordă prin intermediul uneia dintre următoarele proceduri de achiziții publice: procedură deschisă, procedură restrânsă, procedură negociată sau dialog competitiv

Ambele tipuri de contracte respectă principiile UE în materie de achiziții publice:

 • transparență
 • proporționalitate
 • egalitate de tratament
 • nediscriminare.

Beneficiari

 • cetățenii UE - datorită diversificării și creșterii sustenabilității surselor de energie
 • industria europeană, IMM-urile și organizațiile din domeniul cercetării și dezvoltării - prin participarea pe viitoarea piață a fuziunii
 • competitivitatea europeană - prin stimularea inovării, creșterii, cunoașterii și creării de locuri de muncă
 • uniunea europeană a energiei - inclusiv prin sporirea impactului la nivel global.
Fusion for Energy

Contact

Adresă

Torres Diagonal Litoral

Edificio B3

C/ Josep Pla 2

E-08019 Barcelona

España

Tel
+34 93 320 18 00
Fax
+34 93 320 18 51
Linkuri
Rețele sociale