You are here:

Fusion for Energy, F4E

Întreprinderea comună „Fusion for Energy” (F4E) a fost înfiinţată în aprilie 2007 pentru o perioadă de 35 de ani. Rolul său este, în principal, de a gestiona contribuţia Europei la proiectul internaţional ITER privind energia de fuziune. Una din principalele sale sarcini este de a colabora cu reprezentanţii industriei şi ai organizaţiilor europene din domeniul cercetării pentru a produce şi livra o gamă largă de componente de înaltă tehnologie pentru proiectul ITER. Bazându-se pe expertiza ştiinţifică colectivă pusă la dispoziţie de F4E, Europa poate deveni un lider mondial în construcţia de reactoare de fuziune experimentale.

Membrii F4E sunt cele 27 de state membre ale UE, Euratom (reprezentat de Comisia Europeană) şi Elveţia.


Obiective:

  • să asigure contribuţia Europei Traducerile linkului anterior English (en) la reactorul experimental de fuziune nucleară ITER care se construieşte la Cadarache (Franţa)
  • să coordoneze cooperarea dintre UE şi Japonia în domeniul fuziunii (Acordul privind programul extins Traducerile linkului anterior English (en) )
  • să ia măsurile necesare în vederea pregătirii viitoarei generaţii de reactoare de fuziune experimentale (DEMO Traducerile linkului anterior English (en) ).

Structură:

  • fiecare membru al F4E este reprezentat în Consiliul de administraţie
  • activitatea curentă este administrată de un director executiv
  • Consiliul de administraţie este asistat de un comitet executiv (care aprobă, de exemplu, acordarea contractelor)
  • pentru probleme de natură tehnică şi ştiinţifică, Consiliul de administraţie şi directorul sunt asistaţi de un grup consultativ pe probleme tehnice.

Decizia 2007/198 de înfiinţare a întreprinderii comune „Fusion for Energy”

Director interimar: Frank Briscoe

Fusion for Energy

Date de contact

Adresă

Torres Diagonal Litoral

Edificio B3

C/ Josep Pla 2

E-08019 Barcelona

España

Tel
+34 93 320 18 00
Fax
+34 93 320 18 51
Linkuri