You are here:

Fusion for Energy, F4E

Wspólne przedsięwzięcie „Fusion for Energy” (F4E) zostało powołane w 2007 r. na okres 35 lat i odpowiada głównie za zarządzanie europejskim wkładem w realizację ITER – międzynarodowego projektu na rzecz rozwoju energii termojądrowej. Do podstawowych zadań przedsięwzięcia F4E należy m.in. opracowywanie i produkcja zaawansowanych technologicznie komponentów na użytek projektu badawczego ITER we współpracy z przemysłem oraz instytutami badawczymi w Europie. Wykorzystując wiedzę specjalistyczną dostępną w ramach F4E, Europa może stać się światowym liderem w dziedzinie budowy reaktorów syntezy jądrowej do celów demostracyjnych.

We wspólnym przedsięwzięciu uczestniczy 27 krajów członkowskich UE, Euratom (który reprezentuje Komisja Europejska) oraz Szwajcaria.

Cele:

  • zarządzanie wkładem Europy Wybierz wersję językową tego linka English (en) w budowę we francuskim Cadarache urządzenia ITER służącego do przeprowadzania syntezy jądrowej
  • prowadzenie współpracy z Japonią w dziedzinie syntezy jądrowej (umowa w sprawie szeroko zakrojonej koncepcji Wybierz wersję językową tego linka English (en) )
  • przygotowanie gruntu pod stworzenie nowej generacji demonstracyjnych reaktorów syntezy jądrowej (DEMO Wybierz wersję językową tego linka English (en) )

Struktura organizacyjna:

  • każdy z członków przedsięwzięcia „Fusion for Energy” ma swoich przedstawicieli w radzie zarzadzającej
  • bieżące zarządzanie należy do kompetencji dyrektora
  • komitet wykonawczy wspiera radę zarządzającą w realizowaniu jej zadań (np. w udzielaniu zamówień)
  • w kwestiach technicznych i naukowych rada zarządzająca i dyrektor konsultują się z panelem doradczym ds. technologii.

Decyzja Rady z dnia 27 marca 2007 r. powołująca wspólne przedsięwzięcie „Fusion for Energy”

Dyrektor/p.o. dyrektora: Frank Briscoe

„Fusion for Energy”

Dane kontaktowe

Adres

Torres Diagonal Litoral

Edificio B3

C/ Josep Pla 2

E-08019 Barcelona

España

Tel
+34 93 320 18 00
Faks
+34 93 320 18 51
Linki