Ścieżka nawigacji

Fusion for Energy, F4E

Wspólne przedsięwzięcie „Fusion for Energy” (F4E) zostało powołane w 2007 r. na okres 35 lat i odpowiada głównie za zarządzanie europejskim wkładem w realizację ITER – międzynarodowego projektu na rzecz rozwoju energii termojądrowej. Do podstawowych zadań przedsięwzięcia F4E należy m.in. opracowywanie i produkcja zaawansowanych technologicznie komponentów na użytek projektu badawczego ITER we współpracy z przemysłem oraz instytutami badawczymi w Europie. Wykorzystując wiedzę specjalistyczną dostępną w ramach F4E, Europa może stać się światowym liderem w dziedzinie budowy reaktorów syntezy jądrowej do celów demostracyjnych.

We wspólnym przedsięwzięciu uczestniczy 27 krajów członkowskich UE, Euratom (który reprezentuje Komisja Europejska) oraz Szwajcaria.

Cele:

  • zarządzanie wkładem Europy w budowę we francuskim Cadarache urządzenia ITER służącego do przeprowadzania syntezy jądrowej
  • prowadzenie współpracy z Japonią w dziedzinie syntezy jądrowej (umowa w sprawie szeroko zakrojonej koncepcji)
  • przygotowanie gruntu pod stworzenie nowej generacji demonstracyjnych reaktorów syntezy jądrowej (DEMO)

Struktura organizacyjna:

  • każdy z członków przedsięwzięcia „Fusion for Energy” ma swoich przedstawicieli w radzie zarzadzającej
  • bieżące zarządzanie należy do kompetencji dyrektora
  • komitet wykonawczy wspiera radę zarządzającą w realizowaniu jej zadań (np. w udzielaniu zamówień)
  • w kwestiach technicznych i naukowych rada zarządzająca i dyrektor konsultują się z panelem doradczym ds. technologii.

Decyzja Rady z dnia 27 marca 2007 r. powołująca wspólne przedsięwzięcie „Fusion for Energy”

Dyrektor/p.o. dyrektora: Frank Briscoe

 Zobacz również

  • Kto jest kim w UE English (en)  

KONTAKT

Pytania o charakterze ogólnym

Proszę zadzwonić pod numer telefonu
00 800 6 7 8 9 10 11 Więcej o usłudze

Wyślij pytanie e-mailem

Dane kontaktowe i informacje o wizytach w instytucjach, kontakty z prasą

Jak ulepszyć ten portal?

Czy znaleźli Państwo poszukiwane informacje?

TakNie

Jakich informacji Państwo szukają?

Czy mają Państwo jakieś uwagi?