You are here:

Fusion for Energy

Fusion for Energy (F4E) is in april 2007 opgericht voor een periode van 35 jaar voor het beheer van het Europese aandeel in het internationale kernfusieproject ITER. In samenwerking met Europese bedrijven en onderzoeksinstellingen moet F4E geavanceerde onderdelen voor het ITER-project ontwikkelen en leveren. Dankzij de collectieve kennis van F4E kan Europa wereldleider worden op het gebied van de bouw van demonstratiereactoren voor kernfusie.

De leden van de F4E zijn de 27 EU-landen, Euratom (vertegenwoordigd door de Europese Commissie) en Zwitserland.


Doelstellingen:

  • de Europese bijdrage Bekijk deze link in een andere taal English (en) leveren aan de ITER-demonstratiereactor die in het Franse Cadarache wordt gebouwd
  • de samenwerking tussen de EU en Japan in goede banen leiden (overeenkomst inzake de bredere aanpak Bekijk deze link in een andere taal English (en) )
  • voorbereidingen treffen voor de volgende, geavanceerdere generatie demonstratiereactoren (DEMO Bekijk deze link in een andere taal English (en) )

Organisatiestructuur:

  • Elk lid van F4E is vertegenwoordigd in de raad van bestuur.
  • Een directeur is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur.
  • De raad van bestuur wordt bijgestaan door een uitvoerend comité (b.v. bij de gunning van contracten).
  • De raad van bestuur en de directeur winnen over technische en wetenschappelijke kwesties het advies in van een technisch adviespanel.

Beschikking 2007/198 tot oprichting van Fusion for Energy

Directeur/waarnemend directeur: Frank Briscoe

Fusion for Energy

Contact

Adres

Torres Diagonal Litoral

Edificio B3

C/ Josep Pla 2

E-08019 Barcelona

España

Tel
+34 93 320 18 00
Fax
+34 93 320 18 51
Links