Navigācijas ceļš

Fusion for Energy

"Fusion for Energy" (saīsināti F4E) nodibināja 2007. gada aprīlī uz 35 gadiem. Šis kopuzņēmums galvenokārt pārvalda Eiropas ieguldījumu starptautiskajā kodolsintēzes enerģijas projektā ITER. Viens no galvenajiem tā uzdevumiem ir sadarbība ar Eiropas rūpniecības un pētniecības organizācijām, lai izstrādātu visdažādākās augsto tehnoloģiju komponentes projektam ITER. Eiropa, apkopodama visu F4E ekspertu kolektīvo zinātnisko pieredzi, var kļūt par pasaules līderi demonstrējumiem paredzētu kodolsintēzes reaktoru būvē.

F4E dalībnieki ir 27 ES valstis, Euratom (ko pārstāv Eiropas Komisija) un Šveice.


Mērķi:

  • nodrošināt Eiropas ieguldījumu, būvējot ITER kodolsintēzes iekārtu Kadarašā (Francija),
  • vadīt ES sadarbību ar Japānu kodolsintēzes jautājumos (plašākas pieejas nolīgums),
  • sagatavoties jaunās paaudzes kodolsintēzes reaktoriem, kas paredzēti demonstrējumiem (DEMO).

Uzbūve:

  • katrs "Fusion for Energy" dalībnieks ir pārstāvēts valdē,
  • direktors atbild par pārvaldi ikdienā,
  • valdei palīdz izpildu komiteja (tā, piemēram, apstiprina līgumslēgšanas tiesību piešķiršanu),
  • tehniskos un zinātniskos jautājumos valdei un direktoram padomus sniedz tehnisko konsultāciju grupa.

Lēmums 2007/198, ar ko izveido "Fusion for Energy"

Direktors/direktora vietas izpildītājs: Frenks Brisko

 Skatīt arī

  • ES uzziņu katalogs “Who is who” English (en)  

KONTAKTI

Ja jums ir vispārīgi jautājumi

Zvaniet pa tālr.
00 800 6 7 8 9 10 11 Sīkāk par šo pakalpojumu

Sūtiet jautājumus pa e-pastu

Iestāžu kontaktinformācija un ziņas par to apmeklējumiem, kontakti presei

Atsauksmes

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?