You are here:

Fusion for Energy

"Fusion for Energy" (saīsināti F4E) nodibināja 2007. gada aprīlī uz 35 gadiem. Šis kopuzņēmums galvenokārt pārvalda Eiropas ieguldījumu starptautiskajā kodolsintēzes enerģijas projektā ITER. Viens no galvenajiem tā uzdevumiem ir sadarbība ar Eiropas rūpniecības un pētniecības organizācijām, lai izstrādātu visdažādākās augsto tehnoloģiju komponentes projektam ITER. Eiropa, apkopodama visu F4E ekspertu kolektīvo zinātnisko pieredzi, var kļūt par pasaules līderi demonstrējumiem paredzētu kodolsintēzes reaktoru būvē.

F4E dalībnieki ir 27 ES valstis, Euratom (ko pārstāv Eiropas Komisija) un Šveice.


Mērķi:

  • nodrošināt Eiropas ieguldījumu Izvēlieties saites tulkojumu English (en) , būvējot ITER kodolsintēzes iekārtu Kadarašā (Francija),
  • vadīt ES sadarbību ar Japānu kodolsintēzes jautājumos (plašākas pieejas nolīgums Izvēlieties saites tulkojumu English (en) ),
  • sagatavoties jaunās paaudzes kodolsintēzes reaktoriem, kas paredzēti demonstrējumiem (DEMO Izvēlieties saites tulkojumu English (en) ).

Uzbūve:

  • katrs "Fusion for Energy" dalībnieks ir pārstāvēts valdē,
  • direktors atbild par pārvaldi ikdienā,
  • valdei palīdz izpildu komiteja (tā, piemēram, apstiprina līgumslēgšanas tiesību piešķiršanu),
  • tehniskos un zinātniskos jautājumos valdei un direktoram padomus sniedz tehnisko konsultāciju grupa.

Lēmums 2007/198, ar ko izveido "Fusion for Energy"

Direktors/direktora vietas izpildītājs: Frenks Brisko

“Fusion for Energy”

Kontaktinformācija

Adrese

Torres Diagonal Litoral

Edificio B3

C/ Josep Pla 2

E-08019 Barcelona

España

Ta-lr
+34 93 320 18 00
Fakss
+34 93 320 18 51
Saites