You are here:

Branduolių sintezės energetikos vystymo bendroji įmonė

Branduolių sintezės energetikos vystymo bendroji įmonė (angl. „Fusion for Energy“ (F4E)) įsteigta 2007 m. balandį 35 metams. Ji visų pirma tvarko Europos indėlį į ITER, tarptautinį branduolinės sintezės energetikos projektą. Vienas iš pagrindinių šios įmonės tikslų – bendradarbiauti su Europos pramonės bei mokslinių tyrimų organizacijomis siekiant sukurti ir pateikti daug pažangiųjų technologijų ITER projektui. Naudodamasi įmonės sukaupta bendra patirtimi Europa gali tapti bandomųjų sintezės reaktorių statybos lydere pasaulyje.

Įmonės narės yra 27 ES šalys, Euratomas (kuriam atstovauja Europos Komisija) ir Šveicarija.


Įmonės tikslai:

  • užtikrinti Europos indėlįEuropos indėlį Pasirinkti šios nuorodos vertimus English (en) į ITER branduolių sintezės reaktorių, kuris statomas Kadaraše, Prancūzijoje,
  • vadovauti ES bendradarbiavimui su Japonija branduolių sintezės srityje (Platesnio požiūrio veiklos susitarimas Pasirinkti šios nuorodos vertimus English (en) ),
  • parengti naujos kartos bandomųjų branduolių sintezės reaktorių (DEMO Pasirinkti šios nuorodos vertimus English (en) ).

Struktūra:

  • valdyba, kurioje atstovaujama kiekvienai branduolių sintezės energetikos vystymo bendrosios įmonės narei,
  • direktorius (vyriausias vykdantysis pareigūnas), atsakingas už kasdieninį valdymą,
  • vykdomasis komitetas, kuris padeda valdybai, pvz., tvirtinti viešųjų konkursų laimėtojus,
  • techninių konsultacijų grupė, patarianti valdybai ir direktoriui techniniais bei moksliniais klausimais.

Sprendimas 2007/198, kuriuo isteigiama branduolių sintezės energetikos vystymo bendroji imonė

Direktorius (direktoriaus pareigas einantis asmuo) Frank Briscoe

Branduolių sintezės energetikos vystymo bendroji įmonė

Kontaktiniai duomenys

Adresas

Torres Diagonal Litoral

Edificio B3

C/ Josep Pla 2

E-08019 Barcelona

España

Tel
+34 93 320 18 00
Fax
+34 93 320 18 51
Nuorodos