Branduolių sintezės energetikos vystymo bendroji įmonė

Branduolių sintezės energetikos vystymo bendroji įmonė (angl. „Fusion for Energy“ (F4E)) įsteigta 2007 m. balandį 35 metams. Ji visų pirma tvarko Europos indėlį į ITER, tarptautinį branduolinės sintezės energetikos projektą. Vienas iš pagrindinių šios įmonės tikslų – bendradarbiauti su Europos pramonės bei mokslinių tyrimų organizacijomis siekiant sukurti ir pateikti daug pažangiųjų technologijų ITER projektui. Naudodamasi įmonės sukaupta bendra patirtimi Europa gali tapti bandomųjų sintezės reaktorių statybos lydere pasaulyje.

Įmonės narės yra 27 ES šalys, Euratomas (kuriam atstovauja Europos Komisija) ir Šveicarija.


Įmonės tikslai:

  • užtikrinti Europos indėlį į ITER branduolių sintezės reaktorių, kuris statomas Kadaraše, Prancūzijoje,
  • vadovauti ES bendradarbiavimui su Japonija branduolių sintezės srityje (Platesnio požiūrio veiklos susitarimas),
  • parengti naujos kartos bandomųjų branduolių sintezės reaktorių (DEMO).

Struktūra:

  • valdyba, kurioje atstovaujama kiekvienai branduolių sintezės energetikos vystymo bendrosios įmonės narei,
  • direktorius (vyriausias vykdantysis pareigūnas), atsakingas už kasdieninį valdymą,
  • vykdomasis komitetas, kuris padeda valdybai, pvz., tvirtinti viešųjų konkursų laimėtojus,
  • techninių konsultacijų grupė, patarianti valdybai ir direktoriui techniniais bei moksliniais klausimais.

Sprendimas 2007/198, kuriuo isteigiama branduolių sintezės energetikos vystymo bendroji imonė

Direktorius (direktoriaus pareigas einantis asmuo) Frank Briscoe

 Papildoma informacija

  • ES katalogas „Kas yra kas“ English (en)  

KONTAKTAI

Bendra informacija

Kreipkitės nemokamu tel.
00 800 6 7 8 9 10 11 Informacija apie skambučius

Siųskite klausimus e. paštu

Lankymasis ES institucijose ir jų kontaktiniai duomenys, kontaktinė informacija žiniasklaidai

Padėkite mums tobulinti tinklalapį

Ar radote reikiamą informaciją?

TaipNe

Kokios informacijos ieškojote?

Turite pasiūlymų?