You are here:

Branduolių sintezės energetikos vystymo bendroji įmonė (F4E)

Apžvalga

 • Vaidmuo: atsakinga už ES indėlį į ITER ir bendradarbiauja su Japonija branduolių sintezės MTTP projektų srityje.
 • Direktorius: Pietro Barabaschi (laikinai einantis pareigas)
 • Įsteigta: 2007 m.
 • Darbuotojų skaičius: 390
 • Adresas: Barselona (Ispanija)
 • Interneto svetainė: Branduolių sintezės energetikos vystymo bendroji įmonė Pasirinkti šios nuorodos vertimus     English (en)

Veikla

Tai yra ES organizacija, atsakinga už ES indėlį į ITER Pasirinkti šios nuorodos vertimus     English (en) projektą, sukurtą siekiant parodyti branduolių sintezės energijos mokslines ir technologines galimybes. 

Vienas pagrindinių jos tikslų – bendradarbiauti su pramonės atstovais, mažosiomis ir vidutinėmis įmonėmis ir mokslinių tyrimų organizacijomis, siekiant sukurti ir pateikti:

 • įvairių technologijų komponentų,
 • inžinerijos, priežiūros ir paramos paslaugas, siekiant padėti ITER. 

ITER Pasirinkti šios nuorodos vertimus     English (en) sukurtas vykdyti mokslinius tyrimus branduolių sintezės, kuri yra saulės ir žvaigždžių energijos šaltinis, srityje. Siekiama rasti saugų, neišsenkantį ir gamtai nekenksmingą energijos šaltinį. ES dengia beveik pusę gamybos išlaidų, o likusią dalį po lygiai dalijasi kitos 6 šalys:

 • Kinija,
 • Japonija,
 • Indija,
 • Korėjos Respublika,
 • Rusijos Federacija,
 • JAV.

Projektas vykdomas Prancūzijoje

Branduolių sintezės energetikos vystymo bendroji įmonė (F4E) su Japonija pasirašytu Platesnio požiūrio veiklos susitarimu Pasirinkti šios nuorodos vertimus     English (en) remia MTTP iniciatyvas. Jos uždavinys – pasirengti bandomųjų branduolių sintezės reaktorių gamybai ( DEMO Pasirinkti šios nuorodos vertimus     English (en) )  

Struktūra

Organizacijai priklauso šie suinteresuotieji subjektai:

 • Euratomas, kuriam atstovauja Europos Komisija,
 • Euratomui priklausančios šalys,
 • ES nepriklausančios šalys, pasirašiusios su Euratomu susitarimus dėl branduolių sintezės.

Šiuo metu nariai yra:

 • ES šalys, 
 • Euratomas,
 • Šveicarija. 

Kiekvienam nariui atstovaujama Branduolių sintezės energetikos vystymo bendrosios įmonės aukščiausioje priežiūros instancijoje – valdyboje Pasirinkti šios nuorodos vertimus     English (en) .

Žr. daugiau apie Branduolių sintezės energetikos vystymo bendrosios įmonės struktūrą Pasirinkti šios nuorodos vertimus     English (en) .

Veiklos būdai

Siekdama padėti ES, Šveicarijos ar kitų šalių pramonės sektoriui, mažosioms ir vidutinėms įmonėms ir mokslinių tyrimų organizacijoms įsitraukti į veiklą, F4E gali pasiūlyti dviejų tipų sutartis: 

 • dotacijas Pasirinkti šios nuorodos vertimus     English (en) – tiesioginį finansinį įnašą F4E reikalingiems MTTP remti;
 • pirkimo sutartis Pasirinkti šios nuorodos vertimus     English (en) – komercines paslaugų, prekių ir darbų teikimo F4E sutartis. Pastarosios skiriamos pagal vieną iš šių viešųjų konkursų procedūrų: atviro konkurso, riboto konkurso, derybų arba konkurencinio dialogo

Abiejų tipų sutartys atitinka ES viešųjų pirkimų principus:

 • skaidrumo,
 • proporcingumo,
 • vienodų sąlygų,
 • nediskriminavimo.

Nauda

 • ES visuomenei, nes sukuriamas platesnis tvariosios energijos pasirinkimas;
 • ES pramonei, mažosioms ir vidutinėms įmonėms ir MTTP organizacijoms, nes sudaromos sąlygos aktyviai ir konkurencingai dalyvauti būsimoje branduolių sintezės rinkoje;
 • Europos konkurencingumui, nes tai yra inovacijų, augimo, įgūdžių ir darbo vietų kūrimo paskata;
 • Europos energetikos sąjungai ir jos tarptautinei įtakai.
Branduolių sintezės energetikos vystymo bendroji įmonė

Kontaktai

Adresas

Torres Diagonal Litoral

Edificio B3

C/ Josep Pla 2

E-08019 Barcelona

España

Tel
+34 93 320 18 00
Fax
+34 93 320 18 51
Nuorodos
Socialiniai tinklai