Navigacijski put

Fuzija za energiju

Poduzeće Fuzija za energiju (F4E) osnovano je u travnju 2007. na 35 godina. Prvenstveno se bavi upravljanjem europskim doprinosom ITER-u, međunarodnomu projektu za fuzijsku energiju. Suradnja s europskom industrijom i istraživačkim organizacijama radi razvijanja i pružanja niza sastavnih dijelova visoke tehnologije za projekt ITER jedan je od njegovih glavnih zadataka. Zahvaljujući zajedničkomu stručnom znanju poduzeća Fuzija za energiju, Europa može postati svjetska predvodnica u gradnji demonstracijskih fuzijskih reaktora.

Članovi F4E-a su 27 država članica EU-a, Euratom (koji zastupa Europska komisija) i Švicarska.

Ciljevi:

  • osigurati europski doprinos English ITER-ovu fuzijskom uređaju koji se gradi u Cadaracheu u Francuskoj
  • voditi suradnju EU-a s Japanom u području fuzije (Sporazum o širem pristupu English)
  • pripremiti se za sljedeću generaciju demonstracijskih fuzijskih reaktora (DEMO English)

Struktura:

  • svaki član poduzeća Fuzija za energiju ima predstavnika u upravnome odboru
  • direktor (glavni izvršni organ) nadležan je za svakodnevno upravljanje
  • upravnome odboru pomaže izvršni odbor (primjerice za odluke o sklapanju ugovora)
  • u tehničkim i znanstvenim pitanjima upravni odbor i direktora savjetuje tehnička savjetodavna skupina

Odluka 2007/198 o osnivanju Fuzije za energiju

Direktor/vršitelj dužnosti direktora: Frank Briscoe

 Vidi također

  • "Tko je tko" imenik EU-a English (en)  

KONTAKT

Upiti o općim informacijama

Nazovite
00 800 6 7 8 9 10 11 Više informacija o službi

Pošaljite Vaša pitanja e-poštom

Detalji o kontaktima i posjetama institucijama, kontakti s tiskom

Pomognite nam poboljšati

Jeste li pronašli ono što ste htjeli?

DaNe

Što ste tražili?

Imate li prijedloga?