You are here:

Fuzija za energiju

Poduzeće Fuzija za energiju (F4E) osnovano je u travnju 2007. na 35 godina. Prvenstveno se bavi upravljanjem europskim doprinosom ITER-u, međunarodnomu projektu za fuzijsku energiju. Suradnja s europskom industrijom i istraživačkim organizacijama radi razvijanja i pružanja niza sastavnih dijelova visoke tehnologije za projekt ITER jedan je od njegovih glavnih zadataka. Zahvaljujući zajedničkomu stručnom znanju poduzeća Fuzija za energiju, Europa može postati svjetska predvodnica u gradnji demonstracijskih fuzijskih reaktora.

Članovi F4E-a su 27 država članica EU-a, Euratom (koji zastupa Europska komisija) i Švicarska.

Ciljevi:

  • osigurati europski doprinos Odaberi prijevod prethodne poveznice English (en) ITER-ovu fuzijskom uređaju koji se gradi u Cadaracheu u Francuskoj
  • voditi suradnju EU-a s Japanom u području fuzije (Sporazum o širem pristupu Odaberi prijevod prethodne poveznice English (en) )
  • pripremiti se za sljedeću generaciju demonstracijskih fuzijskih reaktora (DEMO Odaberi prijevod prethodne poveznice English (en) )

Struktura:

  • svaki član poduzeća Fuzija za energiju ima predstavnika u upravnome odboru
  • direktor (glavni izvršni organ) nadležan je za svakodnevno upravljanje
  • upravnome odboru pomaže izvršni odbor (primjerice za odluke o sklapanju ugovora)
  • u tehničkim i znanstvenim pitanjima upravni odbor i direktora savjetuje tehnička savjetodavna skupina

Odluka 2007/198 o osnivanju Fuzije za energiju

Direktor/vršitelj dužnosti direktora: Frank Briscoe

Fuzija za energiju

Kontaktni podaci

Adresa

Torres Diagonal Litoral

Edificio B3

C/ Josep Pla 2

E-08019 Barcelona

España

Tel
+34 93 320 18 00
Faks
+34 93 320 18 51
PovezniceLinkovi