You are here:

Comhleá le haghaidh Fuinnimh

Bunaíodh Comhleá le haghaidh Fuinnimh (F4E) in Aibreán 2007 go ceann tréimhse 35 bliain. Den chuid is mó, bainistíonn sé rannchuidiú na hEorpa don ITER, an tionscadal idirnáisiúnta um fhuinneamh comhleá. Tá an comhoibriú le tionscal na hEorpa agus le heagraíochtaí taighde ar cheann dá phríomhchúraimí chun réimse leathan de chomhpháirteanna ardteicneolaíochta a fhorbairt agus a sholáthar don tionscadal ITER. Faoi chuimsiú chomh-shaineolas F4E, d'fhéadfadh an Eoraip a bheith ina cheannsaí domhanda i dtógáil na n-imoibreoirí taispeána comhleá.

Is iad 27 Ballstát an AE, Euratom (an Coimisiún Eorpach ag feidhmiú thar a cheann) agus an Eilvéis comhaltaí an F4E.


Cuspóirí:

  • cion na hEorpa Roghnaigh aistriúcháin an naisc roimhe seo. English (en) do ghléas comhleá ITER atá á thógáil in Cardarache, an Fhrainc, a sholáthar
  • comhoibriú an AE leis an tSeapáin faoi chomhleá a threorú (an Comhaontú um Chur Chuige Níos Fairsinge Roghnaigh aistriúcháin an naisc roimhe seo. English (en) )
  • ullmhú don chéad ghlúin eile d'imoibreoirí taispeána comhleá (DEMO Roghnaigh aistriúcháin an naisc roimhe seo. English (en) )

Struchtúr:

  • déantar iondaíocht ar gach comhalta de Chomhleá le haghaidh Fuinnimh ar an mBord Bainistíochta
  • bíonn Stiúrthóir (príomhfheidhmeannach) freagrach as an mbainistiú laethiúil
  • tugann Coiste Feidhmiúcháin cabhair don Bhord Bainistíochta (e.g. bronnadh na gconarthaí a fhormheas)
  • maidir le nithe teicniúla agus eolaíocha, tugann Painéal Comhairleach Teicniúil comhairle don Bhord Bainistíochta agus don Stiúrthóir

Cinneadh 2007/198 um Chomhleá le haghaidh Fuinnimh a bhunú

Stiúrthóir/Stiúrthóir Gníomhach: Frank Briscoe

Comhleá le haghaidh Fuinnimh

Sonraí teagmhála

Seoladh

Torres Diagonal Litoral

Edificio B3

C/ Josep Pla 2

E-08019 Barcelona

España

Teileafón
+34 93 320 18 00
Facs
+34 93 320 18 51
Naisc